Nitrolingual®

C01DA02
 
 

Hurtigt virkende kardilaterende organisk nitrat til applicering på mundslimhinden. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Sublingualspray. 1 dosis (pust) indeholder 0,4 mg glycerylnitrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

Begyndende anfald  

 • 1 -2 pust (0,4 - 0,8 mg) sprøjtes under tungen, mens vejret holdes, så inhalation undgås.
 • Kan gentages hvert 5. minut efter behov.
 • Højst 3 doser inden for 15 min.

 

Forebyggelse af inducérbare anfald, fx fysisk anstrengelse, følelsesmæssig stress, udsættelse for kulde 

 • 1-2 pust (0,4 - 0,8 mg) under tungen lige inden begivenheden starter.

 

Bemærk 

 • Administration af lægemidlet bør foregå i siddende stilling.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Perikardial tamponade
 • Konstriktiv pericarditis
 • Svær bradykardi
 • Glukose-6-fosfat-dehydrogenaseinsufficiens
 • Hjerneblødning og hjernetrauma pga. risiko for øget intrakranielt tryk
 • Aorta- og/eller mitralstenose ved angina forårsaget af hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
 • Kredsløbskollaps
 • Kardiogent shock
 • Toksisk pulmonalt ødem
 • Anvendelse af riociguat eller fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Anæmi
 • Akut myokardieinfarkt med lavt fyldningstryk
 • Aorta- og/eller svær mitralstenose
 • Hyperthyreose
 • Svær hypotension
 • Ortostatisk hypotension
 • Venstre ventrikelsvigt
 • For at modvirke toleransudvikling, bør der tilstræbes en nitratfri periode på minimum 8 timer hvert døgn
 • Alkohol bør undgås på grund af dets hypotensive virkning
 • Hos glaukompatienter tilrådes lægekontrol af det intraokulære tryk
 • Alkoholindhold
  Sublingualspray indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Initialt hovedpine og rødme i ansigtet, som ofte forsvinder ved fortsat behandling.  

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Kvalme.
Ansigtsrødme, Hypotension*, Takykardi.
Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Cyanose.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Forværring af angina pectoris, Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension.
Synkope.
Meget sjældne (< 0,01%) Methæmoglobinæmi.
Eksfoliativ dermatitis.
Ikke kendt Tungeødem.
Hypoxi, Iskæmi.
Forhøjet intraokulært tryk.

* Svinder ved vedvarende brug. 

 

Toleransudvikling og krydstolerans med nitroforbindelser er set ved kronisk, kontinuerlig behandling med høje doser, som derfor bør undgås. 

Interaktioner

 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater. Må ikke anvendes samtidig.
 • Riociguat potenserer den blodtrykssænkende virkning af glycerylnitrat, og kombinationen bør undgås.
 • Glycerylnitrat kan øge niveauet af ergotamin og dets hypertensive virkning.
 • Glycerylnitrat kan nedsætte den trombolytiske effekt af alteplase. Muligvis pga. øget hepatisk blodgennemstrømning, som resulterer i øget nedbrydning af alteplase og dermed nedsat koronararterie reperfusion, længere tid til reperfusion og større sandsynlighed for koronararterie reokklusion.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Forgiftning

I sjældne tilfælde kan forekomme methæmoglobinæmi, se Hemiglobindannere (forgiftning)

Farmakodynamik

 • Udløser universel vasodilatation og øger myokardiets gennemblødning. Fører til et fald i hjertets iltbehov pga. perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload.
 • Ved resoribletter indtræder virkningen efter 0,5-1 minut.
 • Ved sublingualspray indtræder virkningen omgående, også i tilfælde hvor mundslimhinden er tør.
 • Virkningsvarighed 10-30 minutter.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mundslimhinden.
 • Plasmahalveringstid 1-3 minutter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:
Pebermynte : sublingualspray 0,4 mg/dosis
Andre:
Ethanol : sublingualspray 0,4 mg/dosis
Triglycerider (middelkædede) : sublingualspray 0,4 mg/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved angina pectoris. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) sublingualspray 0,4 mg/dosis 422162
200 doser
ikke fast pris
(HF) sublingualspray 0,4 mg/dosis  (Orifarm) 526624
200 doser
ikke fast pris
(HF) sublingualspray 0,4 mg/dosis  (Orifarm) 022811
250 doser
ikke fast pris
(HF) sublingualspray 0,4 mg/dosis 133006
250 doser
ikke fast pris

Foto og identifikation

Sublingualspray  0,4 mg/dosis

Mål i mm: 28 x 88
Nitrolingual® Sublingualspray 0,4 mg/dosis
 
 
 
 
Uden prop
 
Nitrolingual® Sublingualspray 0,4 mg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2019-02-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...