Extraneal

B05DA
 
 

Anvendelsesområder

Peritonealdialyse.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Peritonealdialysevæske 75 mg/ml. 1 l indeholder 257 mg calciumchlorid, 75 g icodextrin, 51 mg magnesiumchlorid, 5,4 g natriumchlorid og 4,5 g natriumlactat. 

Doseringsforslag

 • Anvendes til lange skift, hvilket typisk vil sige natskiftet ved CAPD eller dagskiftet ved APD.
 • Se endvidere Peritonealdialysevæsker.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

 • Maltose- eller isomaltoseintolerans
 • Kendt allergi over for stivelsesbaserede polymerer, fx majsstivelse
 • Se endvidere Peritonealdialysevæsker.

Forsigtighedsregler

 • Ved måling af blodsukker med bed-side blodsukkerapparater eller teststrimler, der benytter glucosedehydrogenase pyrroloquinolinequinon (GDH PQQ) eller glucose-dye-oxireductase (GDO), vil maltose og andre icodextrin-metabolitter blive medbestemt. Det kan resultere i falsk forhøjede blodglucoseværdier, hvilket kan have fatal betydning for patienten, hvis vedkommende øger insulindosis på basis af målingen.
 • Visse test, der anvender glucosedehydrogenase flavin-adenin dinucleotid (GDH-FAD), giver også falsk forhøjede blodglucoseværdier.
 • PD-væsker er uden indhold af kalium, og det kan medføre hypokaliæmi.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter.
Dehydrering.
Eksfoliativ dermatitis, Hudkløe, Hududslæt.
Hypertension, Hypotension, Hypovolæmi, Perifere ødemer.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Tinnitus.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi.
Dyspnø, Lungeødem.
Hyponatriæmi.
Ileus, Peritonitis.
Konfusion.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Erythema multiforme.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Trombocytopeni.
 • Ved eksfoliativ dermatitis bør behandlingen som minimum seponeres midlertidigt.
 • Uklar udløbsvæske (aseptisk peritonitis) kan forekomme.
 • Se også Peritonealdialysevæsker.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Icodextrin er en stivelsesbaseret glucosepolymer, der fungerer som det osmotisk aktive stof.
 • Dialysevæsken er næsten isoosmolær med serum, men den fremkalder fortløbende ultrafiltrering i op til 12 timer ved CAPD.
 • Energiindholdet (kalorier) er lavere end i hyperosmolære, glucoseholdige dialysevæsker.

Farmakokinetik

 • Plasmakoncentrationen af kulhydratpolymer når steady state efter 7-10 dage med dialyse hver nat.
 • Amylase hydrolyserer polymeren til mindre partikler, der fjernes ved peritonealdialyse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l
Calcium 1,75 mmol
Chlorid 96 mmol
Lactat 40 mmol
Magnesium 0,25 mmol
Natrium 133 mmol
Øvrige oplysninger
Osmolaritet 284 mosmol/l
pH ca. 5,5

Klargøring af peritonealdialysevæske: 

 • Posen opvarmes til 37º C vha. speciel varmeplade.
 • Derefter fjernes yderposen.
 • Dialysevæsken anvendes straks.
 • Se medfølgende brugsvejledning for yderligere information.

  

Holdbarhed 

 • Skal anvendes straks efter fjernelse af yderposen.

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) peritonealdialysevæske 75 mg/ml 086264
5 x 2000 ml b5268 duo
960,95
(B) peritonealdialysevæske 75 mg/ml 086280
4 x 2500 ml b4945r
960,95
(B) peritonealdialysevæske 75 mg/ml 147330
4 x 2500 ml b5270 duo
960,95
 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...