Mannitol "Fresenius Kabi"

B05BC01
 
 
Stærkt hypertonisk infusionsvæske med osmotisk betinget diuretisk virkning.

Anvendelsesområder

 • Akut hjerneødem samt reduktion af hjernevolumen før intrakranielle indgreb.
 • Sænkning af forhøjet intraokulært tryk.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 150 g (823 mmol) mannitol. 

Doseringsforslag

Akut behandling 

 • 75 g eller 1 g/kg legemsvægt i løbet af 30 min.

  

Længerevarende behandling 

 • 15-35 g eller 0,2-0,5 g/kg legemsvægt hver 4.-8. time.

  

Bemærk:
Infusion af mannitolopløsning bør foretages gennem centralt venekateter eller velfungerende perifert venekateter placeret i en større vene. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Svær lungestase
 • Lungeødem
 • Ødem i forbindelse med øget kapillær permeabilitet
 • Svær dehydrering
 • Aktiv intrakraniel blødning.

Forsigtighedsregler

Paravenøs injektion kan medføre alvorlige vævsnekroser med risiko for gangræn.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypertension, Hypotension, Takykardi, Tromboflebitis.
Elektrolytforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Lungeødem.
Kramper.
Allergiske reaktioner.
Akut nyresvigt, Urinretention.
Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Hjerteinsufficiens.
Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Det er dog ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for terapeutiske mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af mannitol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Virker som osmotisk diuretisk stof. 

Farmakokinetik

Udskilles uomdannet gennem nyrerne ved glomerulær filtration. Reabsorberes kun i ringe grad fra tubuli, hvorved der fremkommer osmotisk diurese.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet ca. 930 mosmol/l.
 • Isotoni: Hypertonisk.
 • pH ca. 6.


Bemærk: 

 • Elektrolytfri mannitolopløsning kan give aggregation af blodlegemer og må ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr.
 • Mannitol-infusionsvæske er så koncentreret, at der kan forekomme udkrystallisation, især ved lav temperatur. Krystallerne skal opløses før anvendelse, fx ved opvarmning af posen i ca. 50°C varmt vand, efterfulgt af afkøling til legemstemperatur.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 150 mg/ml 135033
20 x 500 ml (Freeflex)
611,95

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...