Glavamin

Udgået: 08.10.2018
B05BA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs tilførsel af aminosyrer som en del af parenteral ernæring ved tilstande, hvor oral eller enteral ernæring er umulig, utilstrækkelig eller kontraindiceret, især hos patienter med moderat til stærkt øget stress-metabolisme.
 • Ved parenteral ernæring bør aminosyreopløsninger altid administreres sammen med passende energitilførende infusionsvæske.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 16 g L-alanin, 11,3 g L-arginin, 3,4 g asparaginsyre, 5,6 g L-glutaminsyre, 30,27 g glycyl-glutamin (svarende til 10,27 g glycin og 20 g glutamin), 3,45 g glycyl-tyrosin (svarende til 0,94 g glycin og 2,28 g tyrosin), 6,8 g L-histidin, 5,6 g L-isoleucin, 7,9 g L-leucin, 9 g L-lysin (som acetat), 5,6 g L-methionin, 5,85 g L-phenylalanin, 6,8 g L-prolin, 4,5 g L-serin, 5,6 g L-threonin, 1,9 g L-tryptophan og 7,3 g L-valin. 

Doseringsforslag

 • Individuelt afhængigt af aminosyrebehovet.
 • Normalt anbefales 1,0-2,0 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.
 • Sædvanlig infusionshastighed er ca. 0,8 ml/min. (500 ml i løbet af 10 timer).

 

Bemærk: 

Opløsninger med osmolaritet > 800 mosmol/l gives normalt i.v. i central vene. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved akut svær eller progredierende leverinsufficiens. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akut svær eller progredierende leverinsufficiens
 • Uræmi uden mulighed for dialyse
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom). 
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.

Forsigtighedsregler

 • Ved leverinsufficiens/encefalopati bør der startes med lav dosis (0,5 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn), derefter gradvis øgning under kontrol af patientens cerebrale funktion.
 • Ved nyreinsufficiens bør serum-urinstof kontrolleres.

Bivirkninger

Utilpashed, kvalme og opkastninger ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Indgår i kroppens pulje af frie aminosyrer og alle efterfølgende metaboliske processer på samme måde som aminosyrer fra føden. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 10-30 minutter for de fleste aminosyrer.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet ca. 1.040 mosmol/l
 • Aminosyreindhold/l: 134 g, deraf 48,8 g essentielle
 • Totalt kvælstofindhold/l: 22,4 g
 • Energiindhold/l: Ca. 2.300 kJ (540 kcal)
 • pH ca. 5,8.

    

Tilsætning af additiver 

1 liter infusionsvæske kan tilsættes op til:
Calcium (som chlorid) 5 mmol
Kalium (som chlorid) 60 mmol
Magnesium (som glutamat) 3,5 mmol
Natrium (som chlordid) 80 mmol
Intralipid® 20 % 1 l
Glucose 40 % 1 l
Addiphos® 15 ml
Tracel® 10 ml
Vitalipid® Adult 10 ml
Soluvit® 1 hætteglas

Forligelighed ved infusion 

Må ikke tilsættes andre lægemidler end de anførte ernæringsopløsninger. 

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 013463
10 x 500 ml
Udgået 08-10-2018
(B) infusionsvæske, opløsning 013612
6 x 1000 ml
Udgået 08-10-2018

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-01-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...