Adenocor®

C01EB10
 
 

Anvendelsesområder

Konvertering af paroksystisk supraventrikulær takykardi

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg adenosin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 3 mg som i.v. bolus i perifer vene over 1-2 sek., efterfulgt af ca. 5 ml isotonisk natriumkloridinjektionsvæske.
 • Ved behov gives yderligere 6-12 mg (efterfulgt af gennemskylning) inden for 1-2 minutter.

  

Bemærk  

 • Ved tilførsel i central vene reduceres initialdosis med 50%. 
 • Injektion bør kun foregå i sygehusregi under kontinuerlig ekg-overvågning.
 • Sikkerhed og virkning hos børn og unge < 18 år er ikke klarlagt.

Kontraindikationer

 • AV-blok af 2. eller 3. grad, medmindre pt. har pacemaker
 • Svær hypotension
 • Langt QT-syndrom
 • Ustabil angina pectoris
 • Ukompenseret hjerteinsufficiens
 • Sinusknudedysfunktion med længere sinuspauser medmindre mulighed for pacing er etableret.
 • Ved infusion desuden:
  • Hypovolæmi
  • Samtidig behandling med dipyridamol.

Forsigtighedsregler

Adenosin kan udløse eller forværre bronkospasme hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.
Pga. risiko for blodtryksfald forsigtighed ved: 

 • Ukorrigeret hypovolæmi
 • Proksimal stenose i koronarkar
 • Venstre/-højre shunt
 • Pericarditis
 • Perikardialt ekssudat
 • Lidelser i det autonome nervesystem
 • Carotisstenose med cerebral vaskulær insufficiens
 • Nylig myokardieinfarkt
 • Nylig hjertetransplantation
 • Forlænget QT-tid
 • AV-blok af 1. grad og grenblok 
 • Epilepsi  
 • Atrieflimren/-flagren.

  

Bemærk: Atropin hæmmer ikke virkningen af adenosin. 

Bivirkninger

Bivirkningerne ved injektion er generelt milde og kortvarige, sædvanligvis under 1 minut. 

Meget almindelige (> 10%) Asystoli, AV-blok, Bradykardi, Ventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær takykardi.
Dyspnø, Sinusarrest.
Ansigtsrødme.
Brystsmerter.
Almindelige (1-10%) Nervøsitet.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Kvalme.
Ubehag på indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Sløret syn.
Smerter.
Meget sjældne (< 0,01%) Atrieflimren, Ventrikelflimren.
Benign intrakraniel trykstigning.
Bronkospasme.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.
Apnø.
Cerebrovaskulære tilfælde, Hypotension, Synkope.
Kramper.

Fatale tilfælde er rapporteret i forbindelse med bronkospasme, apnø og respiratorisk arrest. 

Interaktioner

 • Effekten af adenosin potenseres af dipyridamol, og samtidig behandling bør undgås. Hvis adenosin er indiceret, skal det gives som bolus, og dipyridamol bør stoppes 24 timer inden, eller dosis af adenosin bør nedsættes markant.
 • Theofyllin og andre xanthinderivater er inhibitorer af adenosin. Indtagelse af theofyllin bør derfor undgås 24 timer forud for anvendelse af adenosin, og drikke indeholdende xanthiner (te, kaffe, chokolade og cola) bør undgås 12 timer forud for anvendelse af adenosin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Medfører total og meget kortvarig blokering af impulsoverledningen i AV-knuden. Supraventrikulære takykardier, hvor AV-knuden er en integreret del af impulskarrusellen (AV-knude re-entry takykardi og A-V re-entry takykardi på basis af en accessorisk atrioventrikulær ledningsbane), vil derfor afbrydes næsten momentant. På grund af den blokerende effekt på AV-knuden vil adenosin også kortvarigt bremse den atrio-ventrikulære overledning ved atrieflimren og atrieflagren, således at arytmien er nemmere at klassificere. 

Ved ventrikulær præexcitation (WPW) kan adenosin kortvarigt øge impulsoverledningen gennem den accessoriske bane. Adenosin kan medføre kortvarig sinusbradykardi. Ved ventrikulær takykardi fremkaldes AV-blok. 

Blokering af impulsoverledningen gennem AV-knuden indtræder 10-20 sekunder efter injektion i en perifer vene og varer under 10 sekunder.  

 

Farmakokinetik

 • Optages i erytrocytterne og endotelcellerne.
 • Metaboliseres ved deaminering til inosin.
 • Plasmahalveringstid < 10 sekunder (adenosin).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 6,5-7,5.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 3 mg/ml 575506
6 x 2 ml
451,85 188,27
 
 

Revisionsdato

12.02.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...