Persantin®

Persantin Retard
B01AC07
 
 
Trombocytfunktionshæmmende middel.

Anvendelsesområder

Tabletter 

 • Forebyggelse af arterielle tromboembolier hos patienter med hjerteklapproteser sammen med oral antikoagulationsbehandling. 

  

Depotkapsler 

 • Sekundær profylakse af iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi sammen med acetylsalicylsyre.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 100 mg dipyridamol.
Persantin® Retard, depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 200 mg dipyridamol. 

Doseringsforslag

Voksne 

Profylaktisk mod arterielle tromboembolier 

 • Tabletter. 100 mg 4 gange dgl. med eller uden mad.

 

Sekundær profylakse af iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi 

 • Depotkapsler. 200 mg morgen og aften med eller uden mad.
 • Ved utålelig hovedpine i starten af behandlingen, kan der forsøgsvis i 1. uge doseres med 1 depotkapsel ved sengetid og lavdosis acetylsalicylsyre om morgenen.

 

Bemærk: 

 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Der er begrænset erfaring vedr. børn og unge < 17 år.

Forsigtighedsregler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved tilbøjelighed til hypotension, fx ved 

 • alvorlig koronararteriesygdom
 • akut myokardieinfarkt 
 • ustabil angina pectoris.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme.
Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Angina pectoris.
Myalgi.
Hududslæt.
Ikke kendt Bronkospasme, Hypotension.
Blødningstendens, Trombocytopeni.
Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.

Interaktioner

 • Dipyridamol kan øge den hypotensive virkning af antihypertensiva.
 • Dipyridamol kan øge de kardiovaskulære virkninger af adenosin. Justering af adenosin og regadenoson. Justering bør overvejes.
 • Dipyridamol bør pauseres 48 timer inden stresstest med intravenøs adenosin-lignende stoffer.
 • Der er øget blødningsrisiko ved samtidig behandling med antikoagulantia og trombocythæmmere.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Administration af xanthinderivater (fx theophyllin) kan modvirke den hæmodynamiske virkning af overdosering med dipyridamol. 

Farmakodynamik

Hæmmer optagelsen af adenosin i trombocytter, hvorved niveauet af c-AMP i trombocytterne øges. Herved opnås en hæmning af trombocytfunktionen. Har også en kardilaterende virkning.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60% (tabletter) og 70% (depotkapsler).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time (tabletter) og 2-3 timer (depotkapsler).
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Udskilles væsentligst med galden (enterohepatisk kredsløb).
 • < 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over 10-14 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Macrogoler : overtrukne tabletter 100 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) overtrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 551043
100 stk. (blister)
178,45 7,14
(B) hårde depotkapsler 200 mg 494831
60 stk.
215,75 7,19

Substitution

hårde depotkapsler 200 mg
Dipyridamol "Actavis" TEVA, Dipyridamol, hårde depotkapsler 200 mg
Dipyridamol "Alternova" Alternova, Dipyridamol, hårde depotkapsler 200 mg
 

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,5 x 9,5
overtrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød, Orange
Mål i mm: 7,5 x 23,6
hårde depotkapsler 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-09-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...