Estring

G03CA03
 
 

Naturligt, humant østrogen til lokal anvendelse

Anvendelsesområder

Gener fra vulva eller vagina forårsaget af atrofi som følge af nedsat eller ophørt østrogenproduktion

Dispenseringsform

Vaginalindlæg. 1 vaginalindlæg afgiver 7,5 mikrogram/24 timer af 2 mg estradiol pr. vaginalindlæg. 

Ydre diameter 55 mm, tykkelse 9 mm. 

Doseringsforslag

Voksne 

Vaginalindlægget anbringes dybt i vagina og bæres kontinuerligt i 3 måneder. Herefter udskiftes det med et nyt.  

Kontraindikationer

  • Vaginalblødning af ukendt årsag

Forsigtighedsregler

  • Inden behandlingen indledes, skal der foretages undersøgelse med henblik på at udelukke forekomst af genital patologi.
  • Vaginalblødning af ukendt årsag skal afklares før behandlingsstart.
  • Gynækologisk undersøgelse og undersøgelse af mammae i samme omfang som jævnaldrende kvinder, som ikke er i østrogenbehandling, samt på indikation, fx ved blødningsforstyrrelser.
  • Estring anvendes som lokalbehandling hos kvinder med eller uden intakt uterus. Det er ikke anbefalet at give et tilskud af gestagen, eftersom plasmaestradiolniveauet sædvanligvis ikke overstiger normalt postmenopausalt niveau.
  • Der har været tilfælde, hvor vaginalindlægget er faldet ud eller har ændret placering (bl.a. i forbindelse med afføring eller samleje). Hvis kvinden lider af obstipation, bør hun derfor fjerne indlægget før afføring.
  • Behandling med vaginalindlæg kan være uegnet til patienter i langvarig kortikosteroidbehandling eller til patienter med lidelser, som medfører dårlig hudintegritet (fx Cushings sygdom), da disse patienter kan have vaginal atrofi, som ikke reagerer på østrogenbehandling.

Bivirkninger

Generelt er bivirkningerne relativt sjældne, milde og forbigående og ofte lokale (fx vaginalt ubehag).  

Estradiol absorberes i så ringe grad ved denne applikationsform, at systemiske virkninger ikke kan forventes. 

Se endvidere Østrogener

Bivirkninger der, som følge af lokal behandling med estradiol (vaginal), er rapporteret i kliniske forsøg med en hyppighed på 1/1000 eller mere, eller er rapporteret efter markedsføring, er anført nedenfor: 

Meget almindelige (> 10%) Udflåd.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Influenzalignende symptomer.
Artralgi.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Urinvejsinfektion.
Mastalgi, Vaginal candidiasis, Vaginal kløe, Vaginal ulceration, Vaginalblødning, Vaginitis.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Hedeture.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypersensitivitet.
Hypertension.
Ikke kendt Vaginal adhæsion*.

*Der er set tilfælde, hvor vaginalindlægget har sat sig fast i skedevæggen og dermed har været svært at fjerne. I nogle tilfælde har kirurgisk fjernelse af indlægget været nødvendigt. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er utilstrækkelige data for anvendelse af den specifikke formulering til et meningsfyldt risikoestimat. For oral anvendelse af østrogen er der data for 2.300 1. trimester-eksponerede med tegn på øget risiko for især hjertemisdannelser. Dog skal disse data tolkes med forsigtighed, da mange af kvinderne var ældre end normalt og modtog estradiol som led i fertilitetsbehandling. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket er betryggende lavt. Kan nedsætte mængden af modermælk og ændre mælkens sammensætning, hvilket næppe har ernæringsmæssig betydning. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Naturligt østrogen. Normaliserer det urogenitale epitel og bindevæv, mikroflora og pH i vagina (4,5). Herved øges epitelcellernes resistens over for infektion og inflammation, og vulvovaginale gener mindskes. 

Farmakokinetik

  • Absorberes fra vaginalslimhinden, omend plasmakoncentrationen ikke overstiger det postmenopausale niveau i steady state.
  • Estradiol metaboliseres på samme måde som endogene østrogener.
  • Udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) vaginalindlæg 7,5 mikrog./24 timer 559948
1 stk.
306,80 3,41

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

19.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...