Treosulfan "Medac"

L01AB02
 
 

Anvendelsesområder

 • Palliativ behandling af epitelial cancer ovarii.

  

Treosulfan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 250 mg treosulfan,
pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g eller 5 g treosulfan. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Voksne. 400-600 mg/m2 legemsoverflade dgl. på dag 1-28 i en 56 dages cyklus.


Parenteralt 

 • Voksne. Monoterapi. 8 g/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 15-30 minutter 1 gang på dag 1 i en 3 eller 4 ugers behandlingscyklus.
 • Voksne. Kombinationsterapi. Ved samtidig anvendelse af andre cytostatika nedsættes dosis (se speciallitteratur).

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Dosis justeres ud fra leukocyt- og trombocyttal.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Tæt monitorering af hæmatologiske parametre med evt. efterfølgende dosisjustering. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Alvorlig knoglemarvsinsufficiens. 

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Trombocytopeni.
Alopeci, Pigmentforandringer i huden.
Almindelige (1-10%) Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Sekundær malignitet.
Stomatitis  (ved oral adm.).
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Kardiomyopati, Lungefibrose, Pneumoni.
Pancytopeni.
Binyrebarkinsufficiens, Hypoglykæmi.
Paræstesier.
Erytem, Forværring af psoriasis.
Sepsis.
Hæmoragisk cystitis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 4269, 4267, 4270, 2790, 692, 4388, 2789, 2954, 2955, 4268, 4264

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

 • Biotransformeres til epoxider i de perifere væv.
 • Plasmahalveringstid ca. 90 minutter.
 • Ca. 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

1 g eller 5 g opløses i henholdsvis 20 ml og 100 ml sterilt vand. pH efter opløsning 4,8.

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 8 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af treosulfan bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 250 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) hårde kapsler 250 mg 093096
50 stk.
8.808,10
(A) hårde kapsler 250 mg 093104
100 stk.
11.513,10
(A) pulver til infusionsvæske, opl. 1 g 093112
1 htgl.
1.775,10
(A) pulver til infusionsvæske, opl. 5 g 093070
1 htgl.
7.049,85

Foto og identifikation

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,8 x 19,3
hårde kapsler 250 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...