Gentacoll®

J01GB03
 
 

Anvendelsesområder

 • Som adjuvans til:
  • den kirurgiske behandling af infektioner i knoglevæv forårsaget af gentamicinfølsomme bakterier
  • den kirurgiske behandling af komplicerede sårinfektioner i bløddele og karproteser.

Dispenseringsform

Implantat. 1 implantat indeholder 1,3 mg gentamicin (som sulfat)/cm2. Implantaterne måler 5x5 cm eller 10x10 cm og indeholder gentamicin (som sulfat) svarende til 32,5 mg eller 130 mg gentamicin. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

 

 • Legemsvægt < 50 kg: 1-3 stk. (10 cm x 10 cm).
 • Legemsvægt > 50 kg: Højst 5 stk. (10 cm x 10 cm).

 

Implantatet er sterilt og resorberes fra vævet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Tæt monitorering af P-gentamicin og nyrefunktion anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Allergi over for aminoglykosider inkl. hjælpestoffet neomycin

Forsigtighedsregler

Ved samtidig systemisk behandling med aminoglykosid bør plasmakoncentration og nyrefunktion følges. 

Bivirkninger

Feber samt erytem og hudkløe ved implantationsstedet kan forekomme. Se endvidere Aminoglykosider til systemisk brug.

Interaktioner

Interaktioner ved systemisk brug: 

 • Gentamicin i kombination med cisplatin kan medføre irreversibel nyreskade og kombination med carboplatin også ototoksicitet. Efter indgift af cisplatin er patienten formentlig disponeret for den nefrotoksiske virkning gennem lang tid. Kombination bør undgås.
 • Den nefrotoksiske virkning kan forstærkes af polymyxin, ciclosporin og loop-diuretika. Loop-diuretika hæmmer den renale tubulære ekskretion af gentamicin hos nogle patienter og øger derved risikoen for nefro- og ototoksicitet. Ved anvendelse af loop-diuretika i store doser i forbindelse med behandling af shocknyrer ved septisk shock skal der udvises særlig forsigtighed, og indgift af gentamicin og loop-diuretika bør adskilles med mindst 2 timer.
 • Den baktericide virkning forstærkes af β-lactamantibiotika.
 • Den hæmmes af tetracycliner og chloramphenicol samt polymyxiner.
 • Den neuromuskulære blokade forstærkes af neuromuskulært blokerende midler.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Ototoksicitet, inkl. døvhed, har været rapporteret for ældre udgåede aminoglykosider og ifølge producenten også for gentamicin. Renal dysplasi hos et barn efter behandling i 1. trimester er meddelt. Epidemiologiske data for ca. 100 graviditets-eksponeringer efter systemisk anvendelse tyder på en lav risiko for misdannelser og ototoksicitet. Se endvidere Aminoglykosider til systemisk brug

Referencer: 3709, 3708

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Ved intravenøs anvendelse er den relative vægtjusterede dosis ca. 2%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Den systemiske absorption er kun halvt så stor ved implantat. Blodig diarré er beskrevet for et 5-dage gammelt barn, hvis mor var i behandling med gentamicin og clindamycin.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Virkemåde, mikrobiologisk virkningsspektrum og resistensforhold, se Aminoglykosider til systemisk brug

Farmakokinetik

 • Frigivelse af gentamicin fra implantatet medfører høje koncentrationer lokalt i 3-4 dage.
 • Kollagen (bæresubstans) fra implantatet resorberes fuldstændigt.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) implantat 1,3 mg/cm2 074733
1 stk. (20 x 5 cm)
2.395,85 4.420,39
(B) implantat 1,3 mg/cm2 374036
1 stk. (5 x 5 cm)
628,15 4.652,96
(B) implantat 1,3 mg/cm2 443586
1 stk. (10 x 10 cm)
2.395,85 4.420,39

Referencer

3708 Kirkwood A, Harris C, Timar N et al Is gentamicin ototoxic to the fetus? J Obstet Gynaecol Can 2007 29(2) 140-5 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17346484


3709 Czeizel AE, Rockenbauer M, Olsen J et al A teratological study of aminoglycoside antibiotic treatment during pregnancy Scand J Infect Dis 2000 32(3) 9-13 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10879604

 
 

Revisionsdato

2018-12-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...