Trental

C04AD03
 
 
Middel til behandling af perifere vaskulære sygdomme.

Anvendelsesområder

Svær claudicatio intermittens.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg pentoxifyllin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 400 mg 3 gange dgl.
 • Klinisk effekt kan først forventes 8-10 uger efter påbegyndt behandling.

 

Nedsat nyrefunktion: 

 • Ved GFR < 30 ml/min. skal dosis evt. nedsættes med 30-50%, afhængigt af hvordan præparatet tåles.

 

Beregn eGFR her:
Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • De skal tages under eller lige efter et måltid.
 • De må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  Dosisreduktion kan være nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Cerebrale blødninger
 • Nethindeblødning.

Forsigtighedsregler

 • Svær hjertearytmi
 • Myokardieinfarkt
 • Hypotension
 • Nedsat nyrefunktion (GFR < 30ml/min )
 • Stærkt nedsat leverfunktion, evt. dosisreduktion
 • Øget blødningstendens.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Mæthedsfornemmelse.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Rødme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier.
Agitation, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Angina pectoris, Hypotension.
Blødningstendens.
Meget sjældne (< 0,01%) Kolestase.
Trombocytopeni.
Aseptisk meningitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Leukopeni.

Interaktioner

 • Pentoxifyllin kan forstærke virkningen af ciprofloxacin, antihypertensiva og andre lægemidler med blodtrykssænkende virkning.
 • Den blodsukkersænkende virkning af insulin og orale antidiabetika kan forstærkes.
 • Samtidig administration af pentoxifyllin, vitamin K-antagonister og  trombocytfunktionshæmmende midler kan medføre øget antikoagulerende aktivitet; monitorering anbefales.
 • Samtidig administration af pentoxifyllin og theophyllin kan øge theophyllinkoncentrationen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Referencer: 3878

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Forgiftning

Atropin har god effekt. 

Farmakodynamik

Øger erytrocytternes evne til at ændre form, reducerer blodets viskositet og hæmmer trombocytternes aggregation og adhæsion og dermed tendensen til trombedannelse.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 20%. pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Metaboliseres til aktiv hovedmetabolit.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,6 timer (pentoxifyllin).
 • Udskilles gennem nyrerne hovedsageligt som metabolitter.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over 10-12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 400 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 182843
100 stk. (blister)
718,45 17,96

Referencer

3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluwer 2017 11th Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620

 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...