Natriumklorid "SAD"

B05XA03
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi ved natriummangel.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mmol chlorid og natrium (svarende til 58,5 mg natriumchlorid). 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.
 • Sædvanligvis 0,1-0,2 liter i.v. i døgnet.
 • Infusionshastighed sædvanligvis ikke over 50 ml/time.

  

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Tæt monitorering af P-elektrolytter tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hypernatriæmi
 • Hyperosmotiske tilstande
 • Inkompenseret hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens
 • Hypertension
 • Ved hyponatriæmi bør korrektionen sædvanligvis ikke overstige 10 mmol/l/døgn.
 • Nekrose ved paravenøs infusion.

Bivirkninger

Ikke kendt Hypotension.
Hyperchloræmisk acidose, Hypernatriæmi.
Tremor.

Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af: 

 • arytmier
 • lungestase
 • lungeødem

også hos patienter uden kendt hjertesygdom. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Natrium er den dominerende kation i ekstracellulærvæsken og kontrollerer vandfordelingen, væske- og elektrolytbalancen samt opretholder det osmotiske tryk i blod og væv.
 • Natriumioner er associeret med chloridioner og bicarbonationer i reguleringen af syre-basebalancen.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 741165
20 ml PL
 
 

Revisionsdato

2018-07-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. juni 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...