Natriumklorid "SAD"

B05XA03
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi ved natriummangel, herunder ved: 

 • hyponatriæmi med svære symptomer
 • forhøjet intrakranielt tryk.

 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mmol chlorid og natrium (svarende til 58,5 mg natriumchlorid). 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.
 • Sædvanligvis 0,1-0,2 liter (ofte 1 mmol/kg legemsvægt) i.v. i døgnet.
 • Infusionshastighed sædvanligvis ikke over 50 ml/time.

 

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er utilstrækkelig ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Tæt monitorering af P-elektrolytter tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hypernatriæmi
 • Hyperosmotiske tilstande
 • Inkompenseret hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens
 • Hypertension
 • Ved hyponatriæmi bør korrektionen sædvanligvis ikke overstige 10 mmol/l/døgn.
 • Nekrose ved paravenøs infusion.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Demyelisering*.
Ikke kendt Ekstravasation.
Hyperchloræmisk acidose, Hypernatriæmi.
Tremor.
Hypervolæmi, Hypotension.

* Som osmotisk demyelisering (central pontin myelinolyse). 

 

Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af: 

 • arytmier
 • lungestase
 • lungeødem

også hos patienter uden kendt hjertesygdom. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kliniske data. Aktive indholdsstoffer er fysiologiske molekyler, og behandlingsindikationen er oftest absolut. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Natrium er den dominerende kation i ekstracellulærvæsken og kontrollerer vandfordelingen, væske- og elektrolytbalancen samt opretholder det osmotiske tryk i blod og væv.
 • Natriumioner er associeret med chloridioner og bicarbonationer i reguleringen af syre-basebalancen.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 741165
20 ml PL

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

29.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...