Vagifem®

G03CA03
 
 

Naturligt, humant østrogen til lokal anvendelse. 

Anvendelsesområder

Gener i vulva og vagina forårsaget af atrofi som følge af nedsat eller ophørt østrogenproduktion. 

Dispenseringsform

Vaginaltabletter. 1 vaginaltablet indeholder 10 mikrogram estradiol. 

Doseringsforslag

  • Initialt. 10 mikrogram indføres med applikator 1 gang dgl. i 2 uger.
  • Vedligeholdelsesdosis. 10 mikrogram indføres med applikator 2 gange ugentlig.

Kontraindikationer

Vaginalblødning af ukendt årsag  

Forsigtighedsregler

  • Inden behandlingen indledes, skal der foretages undersøgelse med henblik på at udelukke forekomst af genital patologi.
  • Vaginalblødning af ukendt årsag skal afklares før behandlingsstart.
  • Gynækologisk undersøgelse og undersøgelse af mammae i samme omfang som jævnaldrende kvinder, som ikke er i østrogenbehandling, samt på indikation, fx ved blødningsforstyrrelser.

Bivirkninger

Generelt er bivirkningerne relativt sjældne, milde og forbigående og ofte lokale (vaginalt ubehag).  

Estradiol absorberes i så ringe grad ved denne applikationsform, at systemiske virkninger ikke kan forventes. 

Se endvidere Østrogener

Bivirkninger der, som følge af lokal behandling med estradiol (vaginal), er rapporteret i kliniske forsøg med en hyppighed på 1/1000 eller mere, eller er rapporteret efter markedsføring, er anført nedenfor: 

Meget almindelige (> 10%) Udflåd.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Influenzalignende symptomer.
Artralgi.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Urinvejsinfektion.
Mastalgi, Vaginal candidiasis, Vaginal kløe, Vaginal ulceration, Vaginalblødning, Vaginitis.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Hedeture.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypersensitivitet.
Hypertension.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er utilstrækkelige data for anvendelse af den specifikke formulering til et meningsfyldt risikoestimat. For oral anvendelse af østrogen er der data for 2.300 1. trimester-eksponerede med tegn på øget risiko for især hjertemisdannelser. Dog skal disse data tolkes med forsigtighed, da mange af kvinderne var ældre end normalt og modtog estradiol som led i fertilitetsbehandling. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket er betryggende lavt. Kan nedsætte mængden af modermælk og ændre mælkens sammensætning, hvilket næppe har ernæringsmæssig betydning. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Naturligt østrogen. Normaliserer det urogenitale epitel og bindevæv, mikroflora og pH i vagina (4,5). Herved øges epitelcellernes resistens over for infektion og inflammation, og vulvovaginale gener mindskes. 

Farmakokinetik

  • Absorberes fra vaginalslimhinden, omend plasmakoncentrationen ikke overstiger det postmenopausale niveau i steady state.
  • Estradiol metaboliseres på samme måde som endogene østrogener.
  • Udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) vaginaltabletter 10 mikrogram 092655
18 stk. (blister)
207,85 28,87

Foto og identifikation

Vaginaltabletter  10 mikrogram

Præg:
NOVO, 278
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
vaginaltabletter 10 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

19.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...