Tracel®

B05XA31
 
 

Anvendelsesområder

Tilførsel af mineraler og sporstoffer ved intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5,33 mikrogram chromtrichlorid, 0,34 mg cuprichlorid, 0,54 mg ferrichlorid, 16,6 mikrogram kaliumiodid, 99 mikrogram manganchlorid, 0,21 mg natriumfluorid, 4,85 mikrogram natriummolybdat, 10,5 mikrogram natriumselenit, 300 mg (1,6 mmol) sorbitol og 1,36 mg zinkchlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 5 år. 10 ml i døgnet.
 • Til børn < 5 år anvendes Peditrace (1 ml/kg legemsvægt/døgn).
 • Fortyndet koncentrat til infusionsvæske gives som i.v. infusion. Passende infusionstid ca. 8 timer.

  

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Udskillelsen af visse sporstoffer kan være betydeligt nedsat. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Udskillelsen af visse sporstoffer kan være betydeligt nedsat. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Udskillelsen af kobber, mangan, selen og/eller zink kan være signifikant nedsat med risiko for akkumulering og overdosering ved:
  • nedsat biliær ekskretion
  • kolestase
  • manifest hyperthyreose.
 • Ved længerevarende behandling med parenteral ernæring kontrolleres plasma-koncentrationen af mangan regelmæssigt.

Bivirkninger

Overfladisk tromboflebitis er set ved indgivelse i glucose-infusionsvæske.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Opretholdelse af ernæringsstatus mht. spormineraler. 

Farmakokinetik

 • Kobber og mangan udskilles med galden.
 • Selen og zink udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/ml:
Chlorid 31 mikromol
Chrom 0,02 mikromol
Fluorid 5 mikromol
Iodid 0,1 mikromol
Jern (III) 2 mikromol
Kalium 0,1 mikromol
Kobber (II) 2 mikromol
Mangan (II) 0,5 mikromol
Molybdæn 0,02 mikromol
Natrium 5,12 mikromol
Selen 0,04 mikromol
Zink 10 mikromol
Øvrige oplysninger:
pH ca. 2,2

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Koncentrat til infusionsvæske opblandes i 500-1.000 ml Vamin® 14 g N/l, Vamin® 14 g N/l elektrolytfri, Vamin® 18 g N/l elektrolytfri, Vaminolac®, glucose-infusionsvæske 50 mg/ml, 100 mg/ml, 200 mg/ml eller 500 mg/ml, Kabiven eller SmofKabiven.
 • Må ikke tilsættes andre farmaka.
 • Tilsætningen skal udføres aseptisk, umiddelbart før infusionen påbegyndes.

  

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning kan opbevares højst 24 timer. 

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 057422
20 amp. a 10 ml.
371,15
 
 

Revisionsdato

28.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...