Genotropin®

Genotropin Miniquick
H01AC01
 
 
Væksthormon fremstillet ved genteknologi (colibakterier). Identisk med humant somatropin.

Anvendelsesområder

  

Bemærk: 

Behandling med væksthormon bør indledes på en sygehusafdeling, der har særlig erfaring inden for dette område. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 pen GoQuick indeholder 5 mg eller 12 mg somatropin.
Genotropin® Miniquick, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 tokammerampul (engangssprøjte) indeholder 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg eller 2 mg somatropin. 

Doseringsforslag

Væksthormonmangel 

 • Børn
  • 0,025-0,035 mg/kg legemsvægt/døgn s.c., svarende til 0,7-1 mg/m2 legemsoverflade/døgn. Ved fortsat væksthormonmangel efter afsluttet vækst, bør behandlingen fortsætte til fuld voksen udvikling er opnået. Ang. dosering, se nedenfor.
 • Voksne
  • Væksthormonmangel opstået i barndommen. Sædvanligvis 0,2-0,5 mg/døgn. Dosis justeres løbende baseret på klinisk respons og serum-IGF-I-koncentrationen.
  • Væsthormonmangel opstået i voksenalderen. Initialt 0,1-0,3 mg/døgn. Dosis kan øges månedligt baseret på klinisk respons og serum-IGF-I-koncentrationen.
  • Kvinder kan have behov for højere doser end mænd, og dosisbehovet falder med alderen hos voksne af begge køn.
  • Stor individuel variation i vedligeholdelsesdosis, men sjældent over 1,0 mg/døgn.

 

Turners syndrom 

 • 45-67 mikrogramg/kg legemsvægt/dag eller 1,3-2,0 mg/m2 legemsoverflade/dag.

 

Small for Gestational Age (SGA) 

 • Vækstforstyrrelser hos børn født små i forhold til gestationsalder (SGA) og uden spontan vækstforøgelse ved 4-års-alderen eller senere. Sædvanligvis 0,035 mg/kg/døgn svarende til 1,0 mg/m2/døgn. Højere doser har været anvendt.

 

Kronisk nyresygdom med dårlig højdevækst 

 • 0,045- 0,050 mg/kg legemsvægt/døgn s.c., svarende til 1,4 mg/m2 legemsoverflade/døgn.

 

Prader-Willis syndrom 

 • Børn. 0,035 mg/kg legemsvægt/døgn s.c. svarende til 1 mg/m2 legemsoverflade/døgn.

 

Bemærk: 

 • Dosis bør gives om aftenen.
 • Dosis gives s.c. og der bør skiftes indstikssted for at undgå lipoatrofi.
 • Den angivne maksimale døgndosis bør ikke overskrides.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Instruktioner

 

 

 

  

 

Kontraindikationer

 • Aktiv hjernetumor eller anden aktiv malign sygdom.
 • Akut kritisk sygdom.
 • Fremning af vækst hos børn med lukkede epifyselinjer.

Forsigtighedsregler

 • Børn med lukkede epifyselinjer vurderes for fortsat væksthormonmangel inden behandling fortsættes med voksendosis.
 • Patienter med diabetes eller glucoseintolerance skal monitoreres nøje.
 • Thyroideastatus og nyrestatus kontrolleres jævnligt.
 • Ved symptomer forenelig med øget intrakraniel tryk anbefales fundoskopi.
 • Før behandling påbegyndes hos patienter med Prader-Willis syndrom, bør disse undersøges for tegn på øvre luftvejsobstruktion, søvnapnø eller luftvejsinfektioner.
 • Væksthormon øger den perifere dejodering af T4 til T3.
 • Behandling med somatripin kan medføre reduktion i serumkoncentrationen af kortisol.

Bivirkninger

 • De almindeligste bivirkninger omfatter normalt hovedpine, led- og muskelsmerter, kvalme og kraftesløshed.
 • Somatropin nedsætter insulinfølsomheden. Nedsat glukosetolerans, diabetes og hyperglykæmi forekommer.
 • Hos voksne er bivirkninger pga. væskeophobning almindelige (fx perifere ødemer), mens de hos børn ses mindre hyppigt. Disse bivirkninger er normalt forbigående.
 • Hypothyreoidisme kan demaskeres biokemisk pga. øget omdannelse af T4 til T3.
 • Benign intrakraniel trykstigning er set - formodentlig relateret til væskeophobning.
 • I meget sjældne tilfælde er set leukæmi hos børn, men alt tyder på, at incidensen er på niveau med baggrundspopulationen.
 • Tilfælde af pancreatitis er forekommet hos patienter behandlet med somatropin. Risikoen synes større hos børn, og særligt børn med Turners syndrom, i forhold til voksne.
 • Udvikling af antistoffer er forekommet med varierende hyppighed, alt efter dosisstørrelse.
 • Forbigående reaktioner på indstiksstedet (fx blødning, atrofi, urticaria).

Interaktioner

 • Glukokortikoider kan modvirke effekten af somatropin. Samtidig anvendelse af disse farmaka kræver omhyggelig justering af glukokortikoiddosis.
 • Øget dosis somatropin kan være nødvendig ved samtidig østrogenbehandling.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af somatropin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Væksthormon. 

Farmakokinetik

 • Bindes til specifikke proteiner i plasma.
 • Plasmahalveringstid 20-25 min. efter i.v. injektion og 2-4 timer efter s.c. injektion.
 • Effekten på de metaboliske funktioner varer betydeligt længere, formentligt fordi GH stimulerer dannelse af IGF-I, hvis halveringstid er betydeligt længere.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Genotropin® Miniquick, pulver til injektionsvæske. pH efter opløsning ca. 6,8. 

 

Håndtering 

Genotropin® GoQuick (pen) og Genotropin® Miniquick : 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulver til injektionsvæske i det ene kammer i tokammerampullen opløses forsigtigt uden omrystning i solvens, se medfølgende brugsvejledning. Se film under instruktioner.

 

Holdbarhed 

Genotropin® GoQuick: 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 1 måned ved stuetemperatur (højst 25°). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur.
 • Brugsfærdig injektionsvæske i tokammerampul er holdbar i 4 uger i køleskab (2-8°C).

Genotropin® Miniquick: 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 6 måneder ved stuetemperatur (højst 25°). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur.
 • Brugsfærdiginjektionsvæske i tokammerampul er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg
Andre:
Dinatriumphosphat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2,0 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg
Glycin : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2,0 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg
Mannitol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2,0 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg
Natriumdihydrogenphosphat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2,0 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2,0 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg  (miniquick)  436618
7 x 0,2 mg
501,30 238,71
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,4 mg  (miniquick)  436717
7 x 0,4 mg
985,75 234,70
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,6 mg  (miniquick)  436733
7 x 0,6 mg
1.470,20 233,37
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,8 mg  (miniquick)  109611
7 x 0,8 mg
1.954,65 232,70
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg  (miniquick)  109629
7 x 1,0 mg
2.439,10 232,30
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,2 mg  (miniquick)  109637
7 x 1,2 mg
2.923,60 232,03
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,4 mg  (miniquick)  083048
7 x 1,4 mg
3.408,00 231,84
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,6 mg  (miniquick)  436758
7 x 1,6 mg
3.892,45 231,69
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,8 mg  (miniquick)  083212
7 stk
4.376,95 231,58
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2,0 mg  (miniquick)  083220
7 stk
4.861,40 231,50
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg 089190
1 stk. (GoQuick)
1.688,40 225,12
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg 089212
1 stk. (GoQuick)
3.532,60 196,26

Foto og identifikation

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  0,2 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 0,2 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  0,4 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 0,4 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  0,6 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 0,6 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  0,8 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 0,8 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1,2 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1,2 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1,4 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1,4 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1,6 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1,6 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1,8 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1,8 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2,0 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 2 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  5 mg

Farve: Grøn
Mål i mm: 219 x 22
Genotropin® 5 mg GoQuick® fyldt pen
 
 
 
 
Set fra bagsiden med dosisvindue. Uden penhætte.
 
Genotropin® 5 mg GoQuick® fyldt pen
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  12 mg

Farve: Lilla
Mål i mm: 219 x 22
Genotropin® 12 mg GoQuick® fyldt pen
 
 
 
 
Set fra bagsiden med dosisvindue. Uden penhætte.
 
Genotropin® 12 mg GoQuick® fyldt pen
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-07-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. december 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...