Fucithalmic®

S01AA13
 
 

Smalspektret antibiotikum til lokal anvendelse. Fortrinsvis med virkning på stafylokokker. Desuden en vis effekt ved lokalbehandling over for streptokokker og haemophilus, men chloramphenicol bør dog foretrækkes her. 

Anvendelsesområder

  • Øjeninfektioner (fx conjunctivitis, meibomitis, blefaritis), forårsaget af fusidinsyrefølsomme bakterier
  • Profylaktisk ved cornea abrasio og corpus alienum corneae.

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension 1%, i tube. 1 g indeholder 10 mg fusidin (som fusidinsyre). 

Doseringsforslag

  • 1 dråbe i det afficerede øje 2 gange i døgnet er tilstrækkelig på grund af depotvirkning (12 timer).
  • Behandlingen bør fortsættes i 2 dage, efter at symptomerne er ophørt.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

  • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser fjernes før applikation og tidligst indsættes 12 timer efter afsluttet behandling.
  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser.
  • Den mikrokrystallinske fusidinsyre kan forårsage ridser i kontaktlinserne eller cornea.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (bl.a. brændende følelse, svien, smerter).
Okulær hyperæmi, Sløret syn  (forbigående), Øjenirritation, Øjenkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angioødem, Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion*, Forværret conjunctivitis.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Andre:
Carbomer : øjendråber, suspension 1%
Dinatriumedetat : øjendråber, suspension 1%
Mannitol : øjendråber, suspension 1%
Natriumacetat : øjendråber, suspension 1%
Sterilt vand : øjendråber, suspension 1%

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, suspension 1% 515608
5 g
81,85
(B) øjendråber, suspension 1 %  (ChemVet) 502115
5 g
108,50
(B) øjendråber, suspension 1%  (Orifarm) 395421
5 g
105,95

Substitution

øjendråber, suspension 1 %
Fusidinsyre "2care4" (Parallelimport), Fusidin, øjendråber, suspension 1 %
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-05-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. juni 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...