Ultravist®

V08AB05
 
 
Non-ionisk monomert røntgenkontraststof til parenteral anvendelse.

Anvendelsesområder

  • Infusionsvæske 150 mg iod/ml. Digital subtraktionsangiografi.
  • Infusionsvæske 240 mg iod/ml. Computertomografi. Flebografi. Urografi. Artrografi. Hysterosalpingografi. Fistulografi.
  • Infusionsvæske 300 mg iod/ml. Computertomografi. Cerebral angiografi. Flebografi. Urografi. Artrografi. Hysterosalpingografi. Fistulografi.
  • Infusionsvæske 370 mg iod/ml. Computertomografi. Flebografi. Urografi. Angiokardiografi. Fistulografi.

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning 150 mg iod/ml, 240 mg iod/ml, 300 mg iod/ml eller 370 mg iod/ml. 1 ml indeholder henholdsvis 312 mg, 499 mg 623 mg eller 769 mg iopromid.  

Doseringsforslag

Individuel dosering, som afhænger af undersøgelsestypen. Der henvises til speciallitteratur.
Bemærk: Patienten bør observeres i mindst 30 min. 

Kontraindikationer

Tidligere svær reaktion på iopromid.

Forsigtighedsregler

  • Må kun under tvingende omstændigheder anvendes til patienter med ubehandlet tyrotoksikose.
  • Ved kendt overfølsomhed for jodholdige kontrastmidler bør præmedicinering med antihistaminer og/eller kortikosteroider overvejes. Det er dog aldrig dokumenteret at præmedicinering har nogen effekt.
  • Bemærk: På grund af risiko for anafylaksi skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Conjunctivitis, Synsforstyrrelser.
Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Hovedpine.
Brystsmerter.
Hypertension, Vasodilatation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier.
Abdominalsmerter.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Paræstesier.
Konfusion, Somnolens.
Dyspnø.
Hypotension, Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1%) Hjertestop, Myokardieiskæmi.
Angst.

Interaktioner

Samtidig behandling med metformin kan udløse lactacidose, hvis indgiften af kontraststof medfører en nedsættelse af nyrefunktionen: 

  • Metformin er kontraindiceret ved GFR < 30 ml/min. Hos andre med stabil nyrefunktion skal metforminindtagelsen stoppes før eller i forbindelse med scanningen. Metforminindtagelsen må først startes 48 timer efter indgiften af kontraststof.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Ud fra en lægefaglig vurdering kan den gravide undersøges med iodkontrast. Se endvidere Ikke-ioniske jodholdige kontraststoffer

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Iod dæmper røntgenstrålerne mere end det omliggende bløde væv. Denne forskel muliggør røntgenbilleddiagnostik. 

Farmakokinetik

  • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
  • Efter i.v. indgift udskilles ca. 90% i løbet af 24 timer ved normal nyrefunktion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber Ultravist® 

Styrke 

Osmolalitet 

150 mg iod/ml 

330 mosmol/kg 

240 mg iod/ml 

480 mosmol/kg 

300 mg iod/ml 

590 mosmol/kg 

370 mg iod/ml 

770 mosmol/kg 

pH alle styrker 

6,5-8 

 

Indholdsstoffer

Iopromidinjektions- og infusionsvæske, opl.  150 mg iod/mlinjektions- og infusionsvæske, opl.  240 mg iod/mlinjektions- og infusionsvæske, opl.  300 mg iod/mlinjektions- og infusionsvæske, opl.  370 mg iod/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumcalciumedetat : injektions- og infusionsvæske, opl. 150 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 240 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 300 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml
Sterilt vand : injektions- og infusionsvæske, opl. 150 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 240 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 300 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml
Trometamol : injektions- og infusionsvæske, opl. 150 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 240 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 300 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 150 mg iod/ml 193785
10 x 50 ml
Udgået 14-12-2020
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 240 mg iod/ml 034726
10 x 50 ml
2.141,95
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 300 mg iod/ml 572952
10 x 100 ml
Udgået 14-12-2020
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 300 mg iod/ml 456294
8 x 500 ml
Udgået 14-12-2020
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml 558057
10 x 100 ml
5.396,85
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml 525771
8 x 500 ml
20.191,85
 
 

Revisionsdato

17.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. maj 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...