Duraphat®

A01AA01
 
 

Middel til cariesprofylakse. Fluorpræparat

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Dentalsuspension. 1 ml indeholder 50 mg natriumfluorid (22,6 mg fluorid).
Tandpasta. 1 g indeholder 5 mg fluor (som natriumfluorid) svarende til 5.000 ppm. 

Doseringsforslag

Dentalsuspension 

 • Appliceres i et tyndt lag efter grundig tandrensning.
 • Der anvendes ca. 1 ml opløsning til fuldstændig pensling af et tandsæt hos større børn og voksne og ca. 0,3 ml til pensling af mælketænder.
 • Overskydende størknet lak tørres eller skylles bort.
 • Lakken skal forblive på tænderne ca. 4 timer, og der bør først indtages fast føde eller foretages tandbørstning 4 timer efter appliceringen.
 • Behandlingen kan gentages hver 6. måned, men bør ikke foretages sideløbende med andre lokale fluoridbehandlinger.


Tandpasta 

 • Voksne. Tænderne børstes grundigt i ca. 3 min. med ca. 2 cm tandpasta 1-3 gange dgl. Må ikke synkes.

Bemærk: Tandpasta bør ikke anvendes til børn og unge < 16 år. 

Forsigtighedsregler

 • Dentalsuspension må ikke appliceres på pulpanær dentin eller på den åbnede pulpa.
 • Må ikke komme i nærheden af øjnene.
 • Anvendelse af fluoridholdige præparater til børn bør kun finde sted i områder, hvor det lokale drikkevand indeholder < 0,7 mg fluorid/l. Oplysning kan fås hos den stedlige embedslæge eller det lokale vandværk.
 • Alkoholindhold
  Dentalsuspension indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Meget sjældne (< 0,01%) Angioødem.
Astma.
Stomatitis.
Ikke kendt Hypersensitivitet.

Tandpasta indeholder natriumlaurylsulfat, som kan irritere følsomme slimhinder. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for 1.400 eksponerede, heraf 200 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den systemiske absorption er formentlig ringe. Ved orale doser på 1 mg har der været meddelelser om mild dental fluorose hos barnet.  

Referencer: 3711, 4145

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Indtagelse af fluorid ændrer ikke koncentrationen i modermælk væsentligt. Ved indtagelse af meget høje doser (25 mg) er den relative vægtjusterede dosis 2%, hvilket er betryggende lavt.  


Se endvidere

Forgiftning

Natriumfluorid danner med ventriklens saltsyre flussyre, som er stærkt ætsende. 

 • Toksisk dosis. Ca. 5 mg fluorid/kg legemsvægt oralt.
 • Symptomer. Abdominalsmerter, opkastning, hæmatemese, diarré, tåre-, næse- og spytflåd. Fald i blodtryk og nedsat bevidsthedsniveau. Hypocalcæmi, tetani.
 • Behandling. Ventrikeltømning. Mælk. Calcium langsomt i.v. i gentagne doser til normocalcæmi indtræder.

Farmakodynamik

Cariesreducerende effekt pga. udfældning af det tungtopløselige fluorapatit i emaljens hydroxylapatitlag samt remineralisering af tidlige cariesangreb, som derved standser. Bactericid effekt på syreproducerende bakterier. 

Farmakokinetik

 • Fluorider absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen og retineres først og fremmest i knogler og tænder under mineraliseringsfasen. I knoglerne vil der til stadighed finde en indlejring af fluorid sted indtil 50-års-alderen.
 • Fluorid, som ikke retineres, udskilles hurtigt, hovedsageligt gennem nyrerne.
 • Fluoridioner kan i en vis grad passere placenta.

Indholdsstoffer

Natriumfluoriddentalsuspension  22,6 mg/mldentalsuspension  22,6 mg/ml  (Paranova Danmark) tandpasta  5 mg/g

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : tandpasta 5 mg/g
Konservering:
Natriumbenzoat  (E211) : tandpasta 5 mg/g
Smag:
Hindbær : dentalsuspension 22,6 mg/ml
Spearmint : tandpasta 5 mg/g
Andre:
Ethanol : dentalsuspension 22,6 mg/ml
Macrogoler : tandpasta 5 mg/g
Natriumlaurilsulfat : tandpasta 5 mg/g
Resiner, naturlige : dentalsuspension 22,6 mg/ml
Sorbitol : tandpasta 5 mg/g

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) dentalsuspension 22,6 mg/ml 071589
5 x 1,6 ml
280,00
(B) dentalsuspension 22,6 mg/ml 416859
10 ml
262,05
(B) dentalsuspension 22,6 mg/ml  (Paranova Danmark) 498492
10 ml
262,30
(B) tandpasta 5 mg/g 066411
51 g
86,85
(B) tandpasta 5 mg/g 066422
3 x 51 g
199,00

Substitution

tandpasta 5 mg/g
Fluorid "Morningside" 2care4 Generics, Natriumfluorid, tandpasta 5 mg/g
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4145. Takahashi R, Ota E, Hoshi K et al. Fluoride supplementation (with tablets, drops, lozenges or chewing gum) in pregnant women for preventing dental caries in the primary teeth of their children. Cochrane Database Syst Rev. 2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29059464 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

16.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...