Ravulizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ravulizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Ultomiris  Alexion Pharma Nordics AB konc. til infusionsvæske, opl.  300 mg