Ferrofumarat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ferrofumarat:
Præparat
Jern og vitamin C i komb. (Vitamin-mineral)  Naturlægemidler og stærke vitaminer og mineraler