Arsentrioxid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Arsentrioxid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Trisenox  TEVA konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml
konc. til infusionsvæske, opl.  2 mg/ml