Ingenolmebutat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ingenolmebutat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Picato®  LEO gel  150 mikrogram/g
gel  500 mikrogram/g