Teriparatid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Teriparatid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Forsteo®  Eli Lilly injektionsvæske, opl.  20 mikrog/80 mikrol.