Trastuzumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Trastuzumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Herceptin®  Roche injektionsvæske, opl.  600 mg/5 ml
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  150 mg
Ontruzant  MSD pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  150 mg