Ritonavir

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ritonavir:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Kaletra  AbbVie Lopinavir
filmovertrukne tabletter  200+50 mg Lopinavir
oral opløsning  80 + 20 mg/ml Lopinavir
Norvir®  AbbVie filmovertrukne tabletter  100 mg