CD20-antistoffer (biologiske antireumatika)

L01XC

Revideret: 11.09.2020

  

CD20-antistoffet rituximab er rettet mod CD20-antigenet, som findes på normale B-celler. Binding af antistoffet medfører celledød og dermed B-celledepletering. Mekanismerne er induktion af apoptose samt antistof- og komplementafhængig cytolyse. 

  

Rituximab har vist sig at have en sygdomsaktivitetsdæmpende effekt hos patienter med aktiv reumatoid artritis. Opdagelsen har ført til en ændret opfattelse af de autoimmune sygdomsmekanismer ved reumatoid artritis, der tidligere primært var opfattet som en T-cellesygdom. Foreliggende studier har vist dæmpning af sygdomsaktivitet hos patienter med reumatoid artritis med utilstrækkelig effekt af methotrexat og hos patienter med behandlingssvigt eller bivirkninger i forbindelse med TNF-hæmmerbehandling. Rituximab har analogt til andre biologiske lægemidler vist opbremsning i radiologisk påvist brusk og knogleskade i leddene. Klinisk effekt er dokumenteret i studier af op til 56 ugers varighed. Ved ANCA-vasculitis er effekten af rituximab dokumenteret at være på niveau med kontinuerlig konventionel immunsupprimerende behandling. 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med methotrexat til behandling af aktiv reumatoid artritis hos voksne, hvor der har været utilstrækkelig effekt af konventionel mono- eller kombinationsterapi, eller hvor disse behandlinger har medført uacceptable bivirkninger. Hos disse patienter må andre biologiske lægemidler dog anses som førstevalg. Ved ANCA-vasculitis anvendes rituximab i kombination med  prednisolon, specielt ved recidiv af sygdommen. 

Behandlingsvejledning

Sammenlignet med andre biologiske lægemidler er behandlingsregimet lidt anderledes, idet rituximab infusion 1.000 mg gives 2 gange med 14 dages interval. Effekten kan være langsomt indsættende og er langvarig. Ved fornyet sygdomsaktivitet kan behandlingen gentages efter 6-12 måneder.
Infusionerne gives med præmedicinering med 100 mg i.v. methylprednisolon, 1.000 mg  paracetamol og et  antihistamin bør altid gives minimum 30 minutter før hver administration af rituximab, for at nedsætte risikoen for og alvorligheden af akutte infusionsreaktioner. 

Forsigtighedsregler

Analogt til brugen af andre biologiske lægemidler screenes patienterne for kroniske infektioner, herunder tuberkulose. Der er ikke evidens for systematisk screening for tuberkulose forud for behandling med retuximab, men dette anbefales, idet der ved præmedicinering gives store doser glukokortikoid. Stoffets bivirkningsprofil på langt sigt, herunder risiko for sent opståede maligne lidelser, er ukendt. Immunparese i form af nedsat immunglobulin er beskrevet ved langtidsbrug. Vacciner slår ikke eller meget dårligt an, så det er vigtigt at få færdigvaccineret patienten, inden behandlingen påbegyndes. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Rituximab Mabthera®
Roche
injektionsvæske, opl. til subkutan inj.  1400 mg 1 stk.  
Rituximab Mabthera®
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 2 stk.  
Rituximab Mabthera®
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.  
Rituximab Rixathon
Sandoz
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 2 stk.  
Rituximab Rixathon
Sandoz
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 2 stk.  
Rituximab Rixathon
Sandoz
konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.  
Rituximab Rixathon
Sandoz
konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.  

Referencer

3617. Schioppo T, Ingegnoli F. Current perspective on rituximab in rheumatic diseases. Drug Des Devel Ther. 2017; 11:2891-904, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29042750 (Lokaliseret 30. maj 2018)

 

3618. Christou EAA, Giardino G, Worth A et al. Risk factors predisposing to the development of hypogammaglobulinemia and infections post-Rituximab. Int Rev Immunol. 2017; 36(6):352-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28800262 (Lokaliseret 30. maj 2018)

 

3619. Cohen MD, Keystone E. Rituximab for Rheumatoid Arthritis. Rheumatol Ther. 2015; 2(2):99-111, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27747531 (Lokaliseret 29. maj 2018)

 

2264. Specks U, Merkel PA, Seo P, et al. Efficacy of remission-induction regimens for ANCA-associated vasculitis. N Engl J Med. 2013; 369:417-27, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902481 (Lokaliseret 23. maj 2016)

 

1836. Cohen SB, Keystone E, Genovese MC et al. Continued inhibition of structural damage over 2 years in patients with rheumatoid arthritis treated with rituximab in combination with methotrexate. Ann Rheum Dis. 2010; 69:1158-61, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20439295 (Lokaliseret 23. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...