Interleukiner (immunstimulerende midler)

L03AC

Revideret: 28.05.2020

Interleukin-2 har ud over at være en T-cellevækstfaktor vist at have mangfoldige biologiske virkninger, heriblandt opformering og aktivering af tumorcellelytiske T-cellekloner og aktivering af vækstfaktor-signaler i andre celletyper. 

Anvendelsesområder

  • Metastaserende renalcellekarcinom
  • Metastaserende malignt melanom
  • Akut myeloid leukæmi som vedligeholdelsesbehandling i kombination med histamin (Ceplene).

Behandlingsvejledning

Behandling er ledsaget af betydelig dosisrelateret og reversibel toksicitet. 

 
 
Gå til toppen af siden...