Pentasaccharider

B01AX

Revideret: 09.10.2019

Pentasaccharidet fondaparinux er en indirekte virkende faktor Xa-hæmmer. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af dyb venøs trombose og tromboemboliske komplikationer i forbindelse med større ortopædkirurgiske indgreb i underekstremiteterne, som fx hoftefraktur og knæ- eller hoftealloplastik. Forebyggelse af iskæmiske komplikationer hos patienter med ustabil angina pectoris,  non-STEMI og STEMI. Desuden medicinske patienter, som har høj risiko for venøse tromboemboliske komplikationer. 

Farmakodynamik

Virkemåden er analog til heparin, idet et pentasaccharid er den korteste kulhydratsekvens, der kan katalysere antitrombins anti-faktor Xa-aktivitet. Pentasacchariderne adskiller sig fra heparin ved at have længere halveringstid og udelukkende anti-faktor Xa-effekt, ingen trombinhæmmende eller anden antikoagulerende virkning. Pentasaccharider bindes ikke til pladefaktor 4 eller trombocytter. Profylaktiske doser påvirker ikke APTT, INR eller kapillærblødningstiden. Den antikoagulerende effekt kan kvantiteres ved bestemmelse af anti-faktor Xa, hvis fondaparinux anvendes til kalibrering af analysen.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Fondaparinux Arixtra®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl. i sprøjte  2,5 mg/0,5 ml 10 stk. (Orifarm)  
Fondaparinux Arixtra®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl. i sprøjte  2,5 mg/0,5 ml 10 stk.   102,84
Fondaparinux Arixtra®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl. i sprøjte  1,5 mg/0,3 ml 10 stk.   103,96
Fondaparinux Arixtra®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl. i sprøjte  1,5 mg/0,3 ml 10 stk. (Orifarm)   100,56
Fondaparinux Arixtra®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl. i sprøjte  5 mg/0,4 ml 10 stk.   102,00
Fondaparinux Arixtra®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl. i sprøjte  7,5 mg/0,6 ml 10 stk.   101,72
Fondaparinux Arixtra®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl. i sprøjte  10 mg/0,8 ml 10 stk.   101,58

Referencer

3154. Roffi M, Patrono C, Collet JP et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2016; 37(3):267-315, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320110 (Lokaliseret 10. april 2017)

 
 
 
Gå til toppen af siden...