Midler med follikelstimulerende effekt

G03GA

Revideret: 19.07.2019

Follikelstimulerende hormon (FSH) kan fremstilles rekombinant (rFSH) eller ud fra klimakterielle kvinders urin (uFSH). Humant menopause gonadotropin (hMG = menotropin) fremstilles ud fra klimakterielle kvinders urin og indeholder lige dele FSH- og LH-aktivitet. Der findes også et kombinationspræparat, der indeholder rekombinant FSH og LH. 

Follitropin-delta har en anden farmakokinetisk profil end de øvrige FSH-præparater til daglig injektion, og må derfor doseres anderledes. 

Corifollitropin-α, fremstillet ved rekombinant DNA-teknik, har en markant forlænget FSH-aktivitet og kan erstatte de første 7 daglige injektioner af et rFSH-præparat.  

rFSH- og uFSH-præparater samt corifollitropin-α har udelukkende FSH-aktivitet og har ligesom hMG vist sig effektive til at fremkalde follikelstimulation - også i behandlingsregimer hvor såvel den endogene FSH- som LH-sekretion er supprimeret med en GnRH-analog. Corifollitropin-α anvendes i kombination med en GnRH-antagonist.  

Alle præparater kan injiceres subkutant af patienterne selv.  

 

Se i øvrigt også gonadotropiner og andre ovulationsstimulerende midler

Behandlingsvejledning

Kvinder 

Infertile ovulatoriske patienter kan behandles med mild ovariestimulation som led i kunstig befrugtning med intrauterin insemination. Her er formålet at stimulere 2-3 æg til ovulation, hvorved chancen for graviditet øges i den pågældende måned. 

Til stimulationen kan anvendes daglig injektion af rFSH, uFSH eller hMG med start fra 2. til 5. cyklusdag. Forsigtig dosering er væsentlig. Der gives typisk mellem 50 og 75 ie FSH i døgnet. Når der ses mature follikler på ultralydsscanning, kan ovulation induceres med hCG, idet hCG har LH-effekt. 


Ved behandling af anovulatoriske patienter er målet at inducere mono-ovulation. Behandlingen bør påbegyndes efter en gestagen- eller p-pille-induceret blødning. Anovulatoriske patienter behandles med lavdosis FSH/hMG.
Enkelte anovulatoriske patienter med hypothalamisk eller hypofysær hypogonadotrop hypogonadisme (Type I) har en meget lav LH-sekretion. Disse patienter med udtalt LH-mangel kan ikke behandles adækvat med rFSH eller uFSH alene, men bør gives såvel LH som FSH. Dette kan enten ske ved at behandle med hMG eller ved at give et præparat med såvel rFSH som rLH.
Anovulatoriske patienter, der behandles med rFSH, uFSH, hMG eller kombinationen af rFSH og rLH, kræver nøje kontrol med gentagne ultralydscanninger for at følge follikelvæksten og antallet af follikler, der stimuleres. 

Der er ingen erfaring med anvendelse af follitropin-delta til ovulationsinduktion ved anovulation eller som led i behandling med intrauterin insemination. Corifollitropin-alfa giver kraftig stimulation og er kun egnet til IVF behandling. 

 

Kvinder, der behandles med in vitro-fertilisering, gives større gonadotropin-doser, da målet er at fremkalde fuld modning af omkring 10 follikler. Man kan behandle med såvel rFSH-, uFSH-, hMG- eller kombinationspræparater med rFSH og rLH. Corrifollitropin-α kan ligeledes anvendes. 

 

Kombinationspræparatet (follitropin-a (rFSH)/lutropin-a (rLH)) anvendes til ovariestimulation med henblik på IVF, oftest hos kvinder med beskeden ovariereserve (4642) (4643)

 

Mænd 

FSH- eller hMG-behandling er indiceret ved mandlig hypogonadisme eller hæmmet spermatogenese på grund af nedsat hypothalamus-hypofysefunktion. Behandling af mandlig hypogonadisme og mandlig infertilitet med menopausehormon kræver særlig andrologisk ekspertise. 

Præparatvalg

Graviditetsraten ved anvendelse af præparaterne er den samme, hvorfor præparatvalg afhænger af den ønskede administrationsform, pris og tidligere erfaring hos den enkelte patient. 

Kontraindikationer

Hypofyseinsufficiens som følge af tumor. Tilstande, hvor østrogenpåvirkning er kontraindiceret, fx cancer mammae og cancer corporis uteri.

Forsigtighedsregler

Der er ved behandling med rFSH, uFSH, hMG, kombinationspræparat med rFSH og rLH og corifollitropin-α øget risiko for ovarielt overstimulationssyndrom (OHSS), hvilket kan være en alvorlig komplikation med stærkt forstørrede ovarier, ascites, hæmokoncentrering og påvirket almentilstand. Tilstanden udvikles kun, hvis der er givet hCG (med henblik på ovulationsinduktion). Ved ovariel stimulation af kvinder med anovulation er der en betydelig risiko for flerfoldsgraviditet, hvorfor behandlingen skal afbrydes eller konverteres til in vitro fertilisering, hvis der udvikles mere end 2 modne follikler. Forsigtighed bør udvises ved behandling af patienter med stor ovariereserve herunder patienter med polycystisk ovariesyndrom. 

Bivirkninger

Øget risiko for udvikling af multiple follikler. Overstimulationssyndrom ses først efter indgift af hCG og kan have forskellige grader - fra moderat forstørrede ovarier til store ovariecyster, ascites, hæmoperitoneum og hydrothorax. Overstimulationssyndrom viser sig i den tidlige form 3-5 dage efter indgift af hCG og i den sene form i den tidlige graviditet typisk 10 dage efter hCG-indgift. Symptomerne er typisk oppustet abdomen, underlivssmerter, vægtøgning, almen utilpashed, kvalme, opkastning og evt. vejrtrækningsbesvær. Overstimulation kan undgås ved at udløse ægmodningen med en GnRH- agonist og efter et par dage give en meget lille dosis hCG. Denne metode kan kun anvendes i en antagonist protokol. Ved udvikling af multiple follikler er der risiko for, at inseminations-behandlingen resulterer i flerfold graviditet (tvillinger, trillinger). 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  75 IU/0,125 ml 1 stk.   236,40
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  150 IU/0,25 ml 1 stk. (Orifarm)   236,00
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  150 IU/0,25 ml 1 stk.   243,25
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  150 IU/0,25 ml 1 stk. (Paranova)   243,08
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  150 IU/0,25 ml 1 stk. (Abacus)   228,50
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  225 IU/0,375 ml 1 stk. (Paranova)   244,55
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  225 IU/0,375 ml 1 stk. (Abacus)   243,33
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  225 IU/0,375 ml 1 stk.   245,33
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  225 IU/0,375 ml 1 stk. (Orifarm)   230,50
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  300 IU/0,50 ml 1 stk. (Paranova)   240,55
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  300 IU/0,50 ml 1 stk. (Orifarm)   187,00
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  300 IU/0,50 ml 1 stk.   240,74
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  300 IU/0,50 ml 1 stk. (Abacus)   192,50
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  450 IU/0,75 ml 1 stk. (Abacus)   227,17
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  450 IU/0,75 ml 1 stk.   230,82
Corifollitropin-alfa Elonva
MSD
injektionsvæske, opl.  150 mikrog/0,5 ml 0,5 ml (Orifarm)   4.810,00
Corifollitropin-alfa Elonva
MSD
injektionsvæske, opl.  150 mikrog/0,5 ml 0,5 ml (Abacus)  
Corifollitropin-alfa Elonva
MSD
injektionsvæske, opl.  150 mikrog/0,5 ml 0,5 ml (Paranova)   4.816,85
Urofollitropin (uFSH) Fostimon Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  75 IE 1 sæt  (Fostimon Set) 183,20
Urofollitropin (uFSH) Fostimon Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  75 IE 10 sæt   168,04
Urofollitropin (uFSH) Fostimon Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 IE 1 sæt  (Fostimon Set) 174,78
Urofollitropin (uFSH) Fostimon Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 IE 10 sæt   167,20
Urofollitropin (uFSH) Fostimon Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  300 IE 1 sæt   170,56
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE 1 stk.   337,94
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE 1 stk. (Abacus)   262,75
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE 1 stk. (Paranova)   325,43
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE 1 stk. (Orifarm)   257,75
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE 1 stk. (2care4)   288,00
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE 1 stk. (Haemato Pharm)   325,43
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  450 IE 1 stk.   336,53
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  450 IE 1 stk. (Orifarm)   246,50
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  450 IE 1 stk. (2care4)   251,00
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  450 IE 1 stk. (Haemato)   334,17
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  450 IE 1 stk. (Abacus)   281,00
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 IE 1 stk.   293,16
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 IE 1 stk. (Paranova)   269,20
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 IE 1 stk. (Haemato)   279,37
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 IE 1 stk. (Orifarm)   221,58
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 IE 1 stk. (2care4)   221,42
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 IE 1 stk. (Abacus)   226,50
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  75 IE 1 htgl. a 75 IE (5,5 mikrog.)   331,75
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  75 IE 5 sæt   285,37
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  600 IE 1 htgl. + 9 engangssprøjter   208,00
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1200 IE 1 htgl. + 18 engangssprøjter   208,61
Menotropin (hMG) Meriofert Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  75 IE 1 sæt   202,60
Menotropin (hMG) Meriofert Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 IE 1 sæt   205,05
Follitropin-alfa (rFSH) Ovaleap
TEVA
injektionsvæske, opl.  300 IU/0,5 ml 1 stk.   192,54
Follitropin-alfa (rFSH) Ovaleap
TEVA
injektionsvæske, opl.  450 IU/0,75 ml 1 stk.   176,38
Follitropin-alfa (rFSH) Ovaleap
TEVA
injektionsvæske, opl.  900 IU/1,5 ml 1 stk.   177,68
Follitropin-alfa (rFSH)
Lutropin-alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  300 + 150 I.E. 1 stk.  
Follitropin-alfa (rFSH)
Lutropin-alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  450 + 225 I.E. 1 stk.  
Follitropin-alfa (rFSH)
Lutropin-alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 + 450 I.E. 1 stk.  
Follitropin-alfa (rFSH)
Lutropin-alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 + 75 I.E. 1 sæt (Paranova)  
Follitropin-alfa (rFSH)
Lutropin-alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 + 75 I.E. 1 sæt (Abacus)  
Follitropin-alfa (rFSH)
Lutropin-alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 + 75 I.E. 1 sæt (Orifarm)  
Follitropin-alfa (rFSH)
Lutropin-alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 + 75 I.E. 3 sæt (Abacus)  
Follitropin-alfa (rFSH)
Lutropin-alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 + 75 I.E. 10 sæt (Paranova)  
Follitropin-alfa (rFSH)
Lutropin-alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 + 75 I.E. 10 sæt (Abacus)  
Follitropin-alfa (rFSH)
Lutropin-alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 + 75 I.E. 10 sæt (2care4)  
Follitropin-alfa (rFSH)
Lutropin-alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 + 75 I.E. 10 sæt (Orifarm)  
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl.  300 IE 1 stk.(0,36 ml) (Orifarm)   105,00
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl.  300 IE 1 stk. (0,36 ml)   102,26
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl.  300 IE 1 stk.(0,36 ml) (Haemato)  
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl.  300 IE 1 stk. (0,36 ml) (2care4)   111,25
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl.  300 IE 1 stk. (0,36 ml) (Abacus)   232,44
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl.  600 IE 1 stk. (0,72 ml) (Paranova)   255,70
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl.  600 IE 1 stk. (0,72 ml) (Abacus)   255,70
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl.  600 IE 1 stk. (0,72 ml)  
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl.  900 IE 1 stk. (1,08 ml) (2care4)   191,05
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl.  900 IE 1 stk.(1,08 ml) (Abacus)   185,83
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl.  900 IE 1 stk. (1,08 ml)   183,99
Follitropin-delta (rFSH) REKOVELLE
Ferring
injektionsvæske, opl. i pen  12 mikrogram 1 stk.   884,75
Follitropin-delta (rFSH) REKOVELLE
Ferring
injektionsvæske, opl. i pen  36 mikrogram 1 stk.   873,55
Follitropin-delta (rFSH) REKOVELLE
Ferring
injektionsvæske, opl. i pen  72 mikrogram 1 stk.   870,75

Referencer

4644. Griesinger G, Boostanfar R, Gordon K et al. Corifollitropin alfa versus recombinant follicle-stimulating hormone: an individual patient data meta-analysis. Reprod Biomed Online. 2016; 33(1):56-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27178762 (Lokaliseret 19. juli 2019)
 

4642. Humaidan P, Chin W, Rogoff D et al. Efficacy and safety of follitropin alfa/lutropin alfa in ART: a randomized controlled trial in poor ovarian responders. Hum Reprod. 2017; 32(3):544-55, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28137754 (Lokaliseret 19. juli 2019)

 

4643. Vuong TN, Phung HT, Ho MT. Recombinant follicle-stimulating hormone and recombinant luteinizing hormone versus recombinant follicle-stimulating hormone alone during GnRH antagonist ovarian stimulation in patients aged ≥35 years: a randomized controlled trial. Hum Repred. 2015; 30(5):1188-95, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25740882 (Lokaliseret 19. juli 2019)

 
 
 
Gå til toppen af siden...