β1-selektive β-blokkere

C07AB

Revideret: 11.06.2018

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Atenolol Atenodan
STADA Nordic
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)   4,97
Atenolol Atenodan
STADA Nordic
tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   1,07
Atenolol Atenodan
STADA Nordic
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   0,78
Atenolol Atenolol "Orifarm"
Orifarm Generics
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)   3,30
Atenolol Atenolol "Orifarm"
Orifarm Generics
tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   1,00
Atenolol Atenolol "Orifarm"
Orifarm Generics
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   0,76
Atenolol Atenolol "Sandoz"
Sandoz
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)   4,73
Atenolol Atenolol "Sandoz"
Sandoz
tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   0,98
Atenolol Atenolol "Sandoz"
Sandoz
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)  
Bisoprolol Bisoprolol "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 30 stk. (blister)   47,33
Bisoprolol Bisoprolol "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   5,75
Bisoprolol Bisoprolol "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,52
Bisoprolol Bisoprolol "Orion"
Orion Pharma
Udgået 06.05.2019
tabletter  2,5 mg 30 stk. (blister)  
Bisoprolol Bisoprolol "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   1,15
Bisoprolol Bisoprolol "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,49
Bisoprolol Bisoprolol "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,96
Bisoprolol Bisoprolol "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,49
Bisoprolol Bisoprolol "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   2,07
Bisoprolol Bisoprolol "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   1,20
Bisoprolol Bisoprolol "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,60
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister)   26,09
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  25 mg 100 stk. (blister)   4,66
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister)   3,85
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  50 mg 100 stk. (blister)   2,94
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  100 mg 30 stk. (blister)   3,68
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,17
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  200 mg 100 stk.(blister)   0,68
Esmolol Brevibloc®
Baxter
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 x 10ml   3.262,50
Esmolol Brevibloc®
Baxter
infusionsvæske, opløsning  10 mg/ml 250 ml.   2.180,85
Metoprolol Mepronet
Takeda Pharma
tabletter  50 mg 100 stk.  
Metoprolol Mepronet
Takeda Pharma
tabletter  100 mg 100 stk.   1,61
Metoprolol Metoblox
Parallelimport
depottabletter  25 mg 100 stk. (blister)   8,22
Metoprolol Metocar
STADA Nordic
tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   4,97
Metoprolol Metocar
STADA Nordic
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,63
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter  25 mg 100 stk. (blister)   3,98
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter  50 mg 100 stk. (blister)   1,28
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,21
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   0,56
Metoprolol Metopocor
Macure Pharma
injektionsvæske, opl.  1 mg/ml 5 x 5 ml   4.879,04
Metoprolol Metoprolol "GEA"
Sandoz
depottabletter  50 mg 100 stk.   14,87
Metoprolol Metoprolol "GEA"
Sandoz
depottabletter  100 mg 100 stk.   8,04
Metoprolol Metoprolol "GEA"
Sandoz
depottabletter  200 mg 100 stk.   4,68
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  25 mg 100 stk   3,61
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister)   3,68
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  50 mg 100 stk.   1,23
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  100 mg 100 stk.  
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  200 mg 100 stk.  
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister)   25,82
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  25 mg 100 stk. (blister)   10,58
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister)   3,58
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  50 mg 100 stk. (blister)   1,32
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  100 mg 30 stk. (blister)   3,68
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,98
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   0,56
Metoprolol Metoprololsuccinat "Stada"
Stada
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister)   27,02
Metoprolol Metoprololsuccinat "Stada"
Stada
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister)   16,47
Metoprolol Metoprololsuccinat "Stada"
Stada
depottabletter  100 mg 30 stk. (blister)   9,69
Metoprolol Metoprololsuccinat "Teva"
TEVA
depottabletter  25 mg 100 stk.   8,83
Nebivolol Nebicare
Parallelimport
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   2,58
Nebivolol Nebivolol "Orion"
Orion Pharma
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   3,89
Nebivolol Nebivolol "Orion"
Orion Pharma
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   2,56
Landiolol Rapibloc
AOP Orphan
konc. til injektionsvæske, opl.  20 mg/2 ml 5 x 2 ml  
Landiolol Rapibloc
AOP Orphan
pulver til infusionsvæske, opl.  300 mg 1 stk.  
Metoprolol Selo-Zok®
Recordati
depottabletter  25 mg 100 stk.   11,53
Metoprolol Selo-Zok®
Recordati
depottabletter  50 mg 100 stk.   6,62
Metoprolol Selo-Zok®
Recordati
depottabletter  100 mg 100 stk.   5,13
Metoprolol Selo-Zok®
Recordati
depottabletter  100 mg 98 stk. (blister)   4,40
 
 
Gå til toppen af siden...