Albumin (plasmasubstitutter)

B05AA

Revideret: 13.07.2021

Albumin udvindes af plasma fra donorer, som er negative for hepatitis B-overfladeantigen, og som ikke har antistoffer mod HIV 1, HIV 2 eller hepatitis C-virus. Selve fraktioneringsproceduren inaktiverer i øvrigt alle kendte virus. Albumin indgår ikke i proteinopbygning af vævene, men cirkulerer og udskilles uomdannet. Mave-tarm-kanalen er langt den væsentligste eliminationsvej, og ca. halvdelen elimineres fra ventriklen, resten fra duodenum og jejunum. Under normale forhold udskilles ca. 10 g albumin dagligt svarende til ca. 3 % af organismens samlede albuminmængde.  

Anvendelsesområder

  • Svært hypovolæmisk shock
  • Hypovolæmi hos børn
  • Andre anvendelsesområder (3060) (3061)
    Human albumin kan også anvendes til behandling af svær leverinsufficiens med udtømning af ascites eller primær peritonitis. Doseringen er 20 g albumin for hver liter ascites over 3 liter.

Kontraindikationer

  • Hovedtraume
  • Hypervolæmi, især ved hjerteinsufficiens.

Bivirkninger

Hypotension og anafylaktisk reaktion ses sjældent. Hypertension og lungeødem, der er forårsaget af for hurtig indgift eller overdosering, bør forebygges ved overvågning af patienten, eventuelt ved kontrol af centralt venetryk. Albuminopløsning kan indeholde aluminium.

Farmakokinetik

5 % albumin er isoosmotisk med plasma, og 1 l vil øge plasmavolumen med 800-1.200 ml, en effekt der aftager over tid (timer) og med højere sygdomsgrad. 20 % albumin er hyperosmotisk, hvilket betyder større øgning i plasmavolumen, men igen er dette afhængigt af sygdomsgrad. Normalt vil 5-10 % af det tilførte albumin forlade karbanen pr. time, men ved udbredt kapillærutæthed, som det typisk ses ved kritisk sygdom, er den volumenekspanderende effekt af albumin usikker. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Albumin (humant) Human Albumin "CSL Behring"
CSL Behring
infusionsvæske, opløsning  5 % 1 x 250 ml  
Albumin (humant) Human Albumin "CSL Behring"
CSL Behring
infusionsvæske, opløsning  20 % 1 x 100 ml  

Referencer

4491. Guideline. Ascites, SBP, HRS og hyponatriæmi v. levercirrose. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. 2018; , https://www.dsgh.dk/index.php/lever/ascites-sbp-hrs-hyponatriaemi-levercirrose (Lokaliseret 11. juni 2019)

 

3061. Bernardi M, Caraceni P, Navickis RJ et al. Albumin infusion in patients undergoing large-volume paracentesis: a meta-analysis of randomized trials. Hepatology. 2012; 55(4):1172-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22095893 (Lokaliseret 27. februar 2017)

 

3060. Sort P, Navasa M, Arroyo V et al. Effect of intravenous albumin on renal impairement and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis. N Engl J Med. 1999; 341(6):403-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10432325 (Lokaliseret 2. januar 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...