Hæmostatika til lokal brug

B02BC

Revideret: 25.07.2019

Præparater, som indeholder adrenalinanaloger, fremkalder hæmostase ved en kombination af vasokonstriktion og trombocytaktivering. 


Gelatinesvampe indfanger blodets formede elementer i svampestrukturen, hvorved trombocytterne aktiveres. De aktiverede trombocytter katalyserer en lokal koagulationsproces, hvorved der dannes et netværk af fibrintråde. Ved pågående blødning bevarer gelatinesvampe deres hæmostatiske effekt, idet blødning ikke bortskyller de hæmostaseaktive komponenter. 


Gaze fremstillet af oxideret cellulose opsuger fuldblod og fungerer formentlig overvejende som mekanisk hæmostatikum, da den lave pH-værdi i materialet vil hæmme de normale koagulationsenzymer, herunder trombin. 


Til vævsklæbning kan et absorberbart to-komponentpræparat anvendes. Præparatet består dels af en koncentreret plasmafraktion fra humant blod, der indeholder fibrinogen tilsat aprotinin som fibrinolysehæmmer, dels trombinopløsning tilsat calciumsalt. 

  

Vævsklæberen består af biologiske komponenter og nedbrydes og fjernes fuldstændigt ved fibrinolyse og fagocytose. Nedbrydningshastigheden afhænger af fibrinolyse- og fagocytoseaktiviteten i applikationsområdet samt mængden af den anvendte aprotinin. Det påførte lag af vævsklæber må ikke være for tykt, da dette hæmmer sårhelingsprocessen. 


Alternativt kan hæmostase fremmes ved anvendelse af præparater, der indeholder kollagen og humane koagulationsfaktorer (fibrinogen, fibronektin, trombin). 

Anvendelsesområder

  • Overfladeblødning. 
  • Lokal eller diffus blødning, siveblødning. 
  • Hæmostase og vævssammenføjning ved kirurgiske indgreb.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Aprotinin
Calciumchlorid
Fibrinogen
Human trombin
Koagulationsfaktor XIII
Artiss®
Baxter
vævsklæber   4 ml  
Fibrinogen
Fibronektin
Human trombin
Evicel®
OMRIX
vævsklæber   1 ml  
Fibrinogen
Fibronektin
Human trombin
Evicel®
OMRIX
vævsklæber   2 ml  
Fibrinogen
Fibronektin
Human trombin
Evicel®
OMRIX
vævsklæber   5 ml  
Fibrinogen
Human trombin
TachoSil
Takeda Pharma
vævsklæbermatrix   1 stk. 9,5 cm x 4,8 cm  
Fibrinogen
Human trombin
TachoSil
Takeda Pharma
vævsklæbermatrix   1 stk. 3 cm x 2,5 cm  
Fibrinogen
Human trombin
TachoSil
Takeda Pharma
vævsklæbermatrix   1 stk. (prærullet)4,8cm x4,8cm  
Fibrinogen
Human trombin
TachoSil
Takeda Pharma
vævsklæbermatrix   2 stk. 4,8 cm x 4,8 cm  
Fibrinogen
Human trombin
TachoSil
Takeda Pharma
vævsklæbermatrix   5 stk. 3,0 cm x 2,5 cm  
Aprotinin
Calciumchlorid
Fibrinogen
Human trombin
Koagulationsfaktor XIII
Tisseel
Baxter
vævsklæber   2 ml  
Aprotinin
Calciumchlorid
Fibrinogen
Human trombin
Koagulationsfaktor XIII
Tisseel
Baxter
vævsklæber   10 x 2 ml  

Referencer

4656. Lodi D, Iannitti T, Palmieri B.. Management of haemostasis in surgery: sealant and glue applications.. Blood Coagul Fibrinolysis. 2012; 23(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22732248 (Lokaliseret 25. juli 2019)
 
 
 
Gå til toppen af siden...