Viskositetsnedsættende midler

B05AA

Revideret: 13.06.2019

Plasmasubstitutter, som opløsninger af dextran 70, modvirker trombedannelse ved at nedsætte blodets viskositet gennem en ekspansion af plasmavolumen. De hæmmer endvidere vækst af trombocyttromber ved at nedsætte trombocytternes adhæsivitet via interaktion med faktor VIII, von Willebrand-faktorkomplekset.  

 

Dextraner medfører via forskellige mekanismer en let til moderat øget fibrinolyseaktivitet. 

Infusion af dextraner kan udløse hjerteinsufficiens på grund af forøgelsen af blodvolumen og i sjældne tilfælde medføre anafylaktiske reaktioner. Disse kan søges forebygget ved forudgående intravenøs indgift af dextran 1, som modvirker udløsning af reaktionerne ved haptenhæmning.  

 

Der er pt. ikke markedsført præparater indeholdende dextran.  

 
 
Gå til toppen af siden...