Vitamin B

A11D, A11E

Revideret: 16.05.2018

B-gruppens vitaminer omfatter thiamin (B1), riboflavin (B2), nicotinamid (B3), pantotensyre (B5), pyridoxin (B6), biotin, folsyre og cyanocobalamin (B12). Da folsyre og vitamin B12 er af betydning for forebyggelse og behandling af megaloblastær anæmi, omtales disse vitaminer i afsnittet om Folsyre og Cyanocobalamin og derivater. Niacin (vitamin B3) er en fællesbetegnelse for nicotinamid og nicotinsyre.
B-vitaminerne er alle vandopløselige. Fysiologisk indgår de som coenzymer i mange intracellulære reaktioner. Mangelsymptomer alene på grund af utilstrækkelig tilførsel af B-vitaminer ses yderst sjældent her i landet og da især hos ældre, som lever af ensidig kost, samt patienter med svært stof- og alkoholmisbrug. Endvidere er der hyppigt mangel på vitamin B12 hos veganere/vegetarer. En sekundær mangeltilstand kan ses ved nedsat intestinal absorption eller nedsat udnyttelse (leversygdomme). 

 

Længerevarende overforbrug af alkohol kan forårsage B-avitaminose (hyppigst thiamin) som et resultat af en kombination af ovennævnte årsagsfaktorer. Ved indgift af glucose til patienter med svær alkoholisme kan der udløses Wernickes sygdom (polioencephalitis haemorrhagica), hvis der ikke gives thiamin parenteralt inden glukoseindgiften. 

Anvendelsesområder

Manifest avitaminose med hensyn til et enkelt B-vitamin er sjælden, oftest ses en kombination af manifeste og/eller latente mangelsymptomer, som involverer flere af B-gruppens vitaminer (2318)

 

En del vitamin-præparater er ikke registrerede som lægemidler (fx Apovit) og findes derfor ikke på medicin.dk. 

Referencer

2318. Norden. Nordic Nutrition Recommendations 2012. , http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf (Lokaliseret 7. juli 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...