Forsøgsordning med medicinsk cannabis (Multipel (dissemineret) sklerose)

Revideret: 20.03.2018

Ved medicinsk cannabis forstås tørrede plantedele eller udtræk af plantedele (cannabisolier) af stamplanten Cannabis Sativa. Det er medicinsk cannabis, der er omfattet af den 4-årige forsøgsordning, der trådte i kraft 1. januar 2018. 

Der er isoleret flere hundrede forskellige stoffer i Cannabis, hvoraf det er delta-9-tetra-hydro-cannabinol (THC) og cannabidiol (CBD), som udgør de aktive komponenter. 

Der er evidens for, at cannabis-baseret medicin har effekt på smertefulde spasmer og neuropatiske smerter (både cannabis-baseret medicin og inhaleret (fordampet og røget) medicinsk cannabis), men effekten er moderat. 

Bivirkningerne ved cannabis-baseret medicin omfatter øget risiko for trafikulykker, lav fødselsvægt hos cannabis-rygende mødre, udvikling af skizofreni og andre psykoser, påvirkning af indlæring, hukommelse og opmærksomhed, udvikling af depression og angst. 

Alle formodede bivirkninger til cannabisbaseret medicin og medicinsk cannabis skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen. 

Lægemiddelstyrelsen har godkendt to cannabis-mellemprodukter til anvendelse i Danmark i form af tørrede plantedele: Bedrocan, som indeholder pr. g plantedele ca. 220 mg dronabinol (THC) og under 10 mg cannabidiol (CBD) og Bediol, som indeholder pr. g plantedele ca. 63 mg dronabinol (THC) og ca. 80 mg cannabidiol (CBD). Der udleveres tilberedningsvejledning i pakken til henholdsvis indtagelse via fordamper eller som te. 

Ifølge færdselsloven er der kørselsforbud under optrapning, og mindst 2-4 uger efter stabil dosis er opnået, og indtil lægen har vurderet at bilkørsel er forsvarlig. Der foreligger ikke godkendte metoder til at vurdere denne kørselsegnethed, det beror alene på lægens skøn. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at der nedlægges kørselsforbud i hele behandlingsperioden. 

Det anbefales, at godkendt medicin til behandling af spasticitet og neuropatiske smerter prøves før ordination af medicinsk cannabis, ligesom det anbefales, at det godkendte præparat nabiximols anvendes før medicinsk cannabis til behandling af spasticitet, og dronabinol eller magistrelt ordineret THC eller CBD forsøges før medicinsk cannabis til behandling af neuropatiske smerter. 

 

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside om medicinsk cannabis

 

 
 
Gå til toppen af siden...