Calciumantagonister (PAH)

C08

Revideret: 01.07.2019

Kan anvendes til en lille gruppe af idiopatisk pulmonal arteriel hypertensions (IPAH) patienter (ca. 10%), hvor trykforhøjelsen i lungekredsløbet primært skyldes aktiv pulmonal vasokonstriktion. Dette afgøres ved højresidig hjertekateterisation med vasodilationstest over for inhaleret nitrogen oxid (NO). 

  

Calciumantagonister bør aldrig anvendes til patienter uden dokumenteret vasoreaktivitet. Langtidsvirkende formuleringer af nifedipin eller  amlodipin foretrækkes. Calciumantagonister kan forbedre funktionsniveau, hæmodynamik og overlevelse. 

  

Se endvidere Calciumantagonister

 
 
Gå til toppen af siden...