Trombocytproduktion-stimulerende midler

B02BX

Revideret: 28.05.2020

Romiplostim og eltrombopag aktiverer intracellulære transkriptionsveje via trombopoietinreceptoren (TPO-R), så trombocytproduktionen stimuleres. 

Anvendelsesområder

Anvendes til voksne splenektomerede patienter med kronisk immun (idiopatisk) trombocytopenisk purpura (ITP), som er refraktære over for andre behandlinger, og som andenvalgsbehandling til voksne ikke-splenektomerede patienter med ITP, hvis kirurgisk indgreb er kontraindiceret. Anvendes også til voksne patienter med svær erhvervet aplastisk anæmi (SAA). Anvendes desuden til behandling af trombocytopeni hos voksne patienter med kronisk hepatitis C, hvor graden af trombocytopeni er den primære årsag til, at interferonbaseret behandling ikke kan initieres eller fortsættes. 

 

I klinisk kontrollerede undersøgelser er set et betydende trombocytrespons (trombocyttal ≥ 50 x 109/l) hos 50-70 % af patienterne. 

 

Erfaring savnes vedr. andre patienter med trombocytopeni, herunder patienter med malign sygdom eller kemoterapiinduceret trombocytopeni.
Specialistbehandling. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Romiplostim Nplate
Amgen
pulver til injektionsvæske, opl.  250 mikrogram 1 htgl.   566,30
Romiplostim Nplate
Amgen
pulver til injektionsvæske, opl.  500 mikrogram 1 htgl.   565,25
Eltrombopag Revolade
Novartis
filmovertrukne tabletter  25 mg 28 stk. (blister)   590,64
Eltrombopag Revolade
Novartis
filmovertrukne tabletter  50 mg 28 stk. (blister)   590,04
Eltrombopag Revolade
Novartis
filmovertrukne tabletter  75 mg 14 stk. (blister)   533,47
Eltrombopag Revolade
Novartis
pulver til oral suspension  25 mg 30 stk.   544,64
 
 
Gå til toppen af siden...