Komplementaktiverings-hæmmere

L04AA

Revideret: 06.06.2019

Hæmolysen ved paroksystisk nocturnal hæmoglobinuri (PNH) er medieret via komplementaktivering rettet mod erytrocytter. Eculizumab er et humaniseret monoklonalt antistof rettet mod proteinet C5, der indgår i den terminale fase af komplementkaskaden. Eculizumabs binding til C5 hæmmer komplementaktiveringen og dermed hæmolysen. Den initiale fase af komplementaktivering med C3-aktivering, der er vigtig i det innate immunforsvar, hæmmes ikke. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Eculizumab Soliris®
Alexion Pharma Nordics AB
konc. til infusionsvæske, opl.  300 mg 1 x 30 ml   9.891,44
 
 
Gå til toppen af siden...