Antidepressiva mod angst

N06A

Revideret: 04.05.2020

Som omtalt betragtes antidepressiva i dag som førstevalgspræparater ved farmakologisk behandling af angsttilstande. De nyere antidepressiva foretrækkes almindeligvis, da de har færre bivirkninger end de klassiske tricyckliske antidepressiva.
Gradvis aftrapning over 4 uger anbefales for de fleste SSRI-præparater (med undtagelse af fluoxetin, der har lang halveringstid) for at undgå seponeringssymptomer. 
Se endvidere SSRI og  SNRI

Farmakodynamik

Den specifikke effekt på angstsymptomer antages at skyldes antidepressivas indvirkning på den synaptiske transmission, især på serotonerg neurotransmission. For inddeling og virkemåde (farmakokinetik og farmakodynamik) henvises til afsnittet om antidepressiva

 
 
Gå til toppen af siden...