Interleukiner (immunstimulerende midler)

L03AC

Revideret: 06.06.2019

Interleukin-2 har ud over at være en T-cellevækstfaktor vist at have mangfoldige biologiske virkninger, heriblandt opformering og aktivering af tumorcellelytiske T-cellekloner og aktivering af vækstfaktor-signaler i andre celletyper. 

Anvendelsesområder

  • Metastaserende renalcellekarcinom
  • Metastaserende malignt melanom
  • Akut myeloid leukæmi som vedligeholdelsesbehandling i kombination med histamin (Ceplene).

Behandlingsvejledning

Behandling er ledsaget af betydelig dosisrelateret og reversibel toksicitet. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Aldesleukin Proleukin®
Novartis
Udgået 01.07.2019
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  18 Mill. IE 1 stk.  
 
 
Gå til toppen af siden...