Bivalirudin

B01AE

Revideret: 16.09.2020

Bivalirudin er et hirudinlignende polypeptid med en specifik og direkte hæmmende virkning på serinproteasen alfa-trombin, som omdanner fibrinogen til fibrin i koagulationskaskaden. Bivalirudin bindes til det katalytiske site og det anionbindende exosite i trombin, hvorved der opnås hæmning af både frit og fibrinbundet trombin. Den primært non-kompetitive trombinhæmning ændres gradvis til kompetitiv hæmning, idet bivalirudin nedbrydes af trombin og andre proteaser. 


Kontrol af behandling.
Bivalirudin medfører en dosisafhængig forlængelse af aktiveret partiel tromboplastintid (APTT), protrombintid (INR) og aktiveret koagulationstid (ACT). ACT kan anvendes til monitorering af behandlingen ved perkutan koronar intervention (PCI), men rutinemæssig monitorering er ikke nødvendig. 

Anvendelsesområder

Antikoagulans ved PCI og akut koronart syndrom med planlagt PCI. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Bivalirudin Bivalirudin "Reig Jofre"
Bioglan
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske  250 mg 10 stk.   3.095,19
 
 
Gå til toppen af siden...