Tilskud til osteoporosemidler

M05B

Revideret: 03.02.2020

Antiresorptive farmaka

Alendronat 

  • Der ydes alment tilskud til alendronat tabletter 70 mg.
  • Indtil 20. april 2020 ydes klausuleret tilskud til alendronat tabletter 10 mg hos patienter med en hoftenær lavenergifraktur hvorefter der ikke vil være tilskud, hverken klausuleret eller alment.

 

Alendronat og cholecalciferol i kombination 

  • Lægemiddelstyrelsen bevilliger ikke enkelttilskud til kombinationspræparater med alendronat og D3-vitamin.

 

Risedronat  

  • Der ydes klausuleret tilskud til risedronat til patienter med osteoporose, hvor behandling med alendronat ikke tolereres.

 

Denosumab 

  • Der ydes klausuleret tilskud til denosumab til patienter med osteoporose, hvor behandling med orale bisfosfonater har vist sig utilstrækkelig, er kontraindiceret eller ikke tolereres.

Teriparatid

  • Der ydes klausuleret tilskud til teriparatid i 18-24 måneder af postmenopausale kvinder samt mænd over 40 år, som inden for de sidste 3 år har pådraget sig en lavenergifraktur i ryggen (≥ 25% sammenfald), og som har en T-score i ryg eller hofte ≤ -3,0, eller som har to eller flere lavenergifrakturer i ryggen (≥ 25% sammenfald).

Tilskud til kronisk syge

Hvis en patients samlede egenbetaling til medicin på årsbasis overstiger en fastsat beløbsgrænse, vil patienten tillige modtage kronikertilskud. Dette gælder fx ved behandling med teriparatid, se endvidere Medicintilskud - gældende takster

 
 
Gå til toppen af siden...