Tilskud til osteoporosemidler

M05B

Revideret: 10.10.2019

 

Hos patienter med en hoftenær lavenergifraktur, ydes der klausuleret tilskud til alendronat. 

 

Efter ansøgning ydes enkelttilskud til lægemidler efter en række kriterier, som omfatter tidligere knoglebrud, BMD-målinger og kliniske risikofaktorer, se Vejl. kriterier for enkelttilskud

Antiresorptive farmaka

Der ydes enkelttilskud til alendronat i henhold til nedenstående kriterier. Hvis alendronat ikke kan anvendes, kan der efter samme kriterier opnås enkelttilskud til behandling med andet bisfosfonat, denosumab eller raloxifen. Begrundelse for fravalg af alendronatbehandling skal anføres. Der ydes ikke enkelttilskud til Fosavance®. 

 

Enkelttilskud til antiresorptive farmaka ydes til: 

 • Personer med røntgenverificeret lavenergifraktur (dvs. fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller efter fald på samme niveau) i hofte og/eller ryg.
  Kopi af røntgenbeskrivelsen vedlægges. En fraktur i columna defineres som følger:
  1. Mindskning af anterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til posterior højde.
  2. Mindskning af anterior, median eller posterior hvirvelhøjde >20% i forhold til overliggende eller underliggende normale nabohvirvler.
 • Personer med mindst én risikofaktor (se Tabel 1 i Risikofaktorer for fraktur) for udvikling af osteoporose, og hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T-score ≤ -2,5. Personens risikofaktor(er) skal oplyses.
 • Personer med svær osteoporose (T-score ≤ -4,0) uden samtidig tilstedeværelse af risikofaktorer.
 • Personer i nuværende eller planlagt systemisk glukokortikoidbehandling (svarende til prednisolon > 5 mg/døgn i mere end 3 mdr. eller intermitterende behandling med en samlet varighed på mere end 3 mdr. inden for 1 år) og hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T-score < -1.

Risikofaktorer, som Lægemiddelstyrelsen umiddelbart anerkender som tilskudsgivende, er anført i Tabel 1, se Risikofaktorer for fraktur

 

Teriparatid

Enkelttilskud ydes til: 

 • Postmenopausale kvinder eller mænd > 40 år, hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T-score < -3 samt mindst én lavenergifraktur (dvs. fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller fald på samme niveau) i ryggen inden for de seneste 3 år.
 • Postmenopausale kvinder eller mænd > 40 år med to eller flere lavenergifrakturer i ryggen inden for de seneste 3 år.

 

En fraktur i columna defineres her som:
Mindskning af anterior hvirvelhøjde > 25% i forhold til posterior højde eller mindskning af anterior, median eller posterior hvirvelhøjde > 25% i forhold til overliggende eller underliggende normale nabohvirvler.

Behandlingen skal være iværksat af en speciallæge i endokrinologi, reumatologi, geriatri og/eller intern medicin.
Bevillingen tidsbegrænses til 30 mdr. og i hovedreglen til én behandlingsperiode i et livsforløb. 

Tilskud til kronisk syge

Hvis en patients samlede egenbetaling til medicin på årsbasis overstiger en fastsat beløbsgrænse, vil patienten tillige modtage kronikertilskud. Dette gælder fx ved behandling med teriparatid, se endvidere Medicintilskud - gældende takster

 
 
Gå til toppen af siden...