Acetylcystein

R05CB

Revideret: 27.03.2020

Anvendelsesområder

Evidensen for klinisk betydende akut effekt er dårlig.
Ved langtidsbehandling med acetylcystein af patienter med kronisk bronkitis ses en lille reduktion i antallet af eksacerbationer (259). Blandt patienter med KOL blev der rapporteret en reduktion i antallet af eksacerbationer på ca. 20% i gruppen, som ikke fik inhalationssteroid. Hvis patienten fik inhalationssteroid var der ikke yderligere effekt af N-acetylcystein (701) (2985)

Farmakodynamik

Når acetylcystein gives som inhalation sker der hurtigt en ændring i ekspektoratets viskositet, en virkning som er maksimal efter 5-10 minutter. Efter oral indgift af acetylcystein indtræder effekten langsommere, og der kan ikke påvises acetylcystein i mucus eller bronkieskyllevæske, hvilket har rejst tvivl om ovenstående virkemåde. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Acetylcystein Granon®
Takeda Pharma
brusetabletter  200 mg 20 stk.  
Acetylcystein Granon®
Takeda Pharma
brusetabletter  200 mg 2 x 25 stk.  
Acetylcystein Granon®
Takeda Pharma
brusetabletter  200 mg 4 x 25 stk.  
Acetylcystein Granon®
Takeda Pharma
brusetabletter  600 mg 10 stk.  
Acetylcystein Granon®
Takeda Pharma
brusetabletter  600 mg 20 stk.  
Acetylcystein Granon®
Takeda Pharma
brusetabletter  600 mg 2 x 25 stk.  
Acetylcystein Mucolysin Skovbær®
Sandoz
brusetabletter  200 mg 25 stk.  
Acetylcystein Mucolysin®
Sandoz
brusetabletter  200 mg 25 stk.  
Acetylcystein Mucolysin®
Sandoz
brusetabletter  200 mg 50 stk.  
Acetylcystein Mucolysin®
Sandoz
brusetabletter  200 mg 100 stk.  
Acetylcystein Mucolysin®
Sandoz
brusetabletter  600 mg 10 stk  
Acetylcystein Mucolysin®
Sandoz
brusetabletter  600 mg 20 stk.  
Acetylcystein Mucolysin®
Sandoz
brusetabletter  600 mg 50 stk.  
Acetylcystein Mucomyst®
Mylan
brusetabletter  200 mg 25 stk.  
Acetylcystein Mucomyst®
Mylan
inhalationsvæske til nebulisator  200 mg/ml 10 ml   114,48
Acetylcystein Mucomyst®
Mylan
inhalationsvæske til nebulisator  200 mg/ml 10 x 10 ml   116,21
Acetylcystein Mucomyst®
Mylan
inhalationsvæske til nebulisator  200 mg/ml 10 ml   115,04

Referencer

2985. Zheng JP, Wen FQ, Bai CX et al. Twice daily N-acetylcysteine 600 mg for exacerba-tions of chronic obstructive pulmonary disease (PANTHEON): a randomised, double-blind placebo-controlled trial. Lancet Respir Med. 2014; 2(3):187-94, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24621680 (Lokaliseret 20. januar 2017)

 

259. Poole PJ, Black PN, Cates CJ. Mucolytic agents for chronic bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895919 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 

701. Decramer M, Rutten-van Mölken M, Dekhuijzen PN et al. Effects of N-acetylcysteine on outcomes in chronic obstructive pulmonary disease (Bronchitis Randomized on NAC Cost-Utility Study, BRONCUS): a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2005; 365(9470):1552-60, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15866309 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...