Ekspektorantia

R05CA

Revideret: 27.03.2020

De fleste ekspektorantia har tvivlsom farmakologisk effekt, men kan måske have en vis lindrende virkning. Virkningen tilskrives en nedsættelse af sekretets viskositet. Generelt er dokumentationen af en klinisk effekt på ekspektoratrelaterede gener dårlig. En Cochrane-evaluering (504) over effekten af håndkøbshostemidler ved akut hoste hos børn og voksne konkluderer, at der ikke er nogen god evidens for effekten af hostemidler i denne situation. Et tilsvarende review (2986), som fokuserede på effekten hos patienter med bronkieektasier, nåede til samme konklusion.
Ekspektorantia som acetylcystein og bromhexin har muligvis en slimløsende effekt.
For acetylcysteins vedkommende er der gennemført langtidsstudier, som viser en ca. 20% reduktion i antallet af eksacerbationer hos patienter med kronisk bronchitis med og uden obstruktiv lungefunktionsnedsættelse (259) (2985). 

Anvendelsesområder

Kan anvendes til patienter med sejt ekspektorat, men effekten er beskeden. Kan tillige anvendes til at forebygge eksacerbationer hos patienter med KOL og kronisk bronkitis. 

Præparatvalg

Både acetylcystein og bromhexin kan anvendes til at lindre patienter med sejt ekspektorat. Acetylcystein som profylakse mod KOL-eksacerbationer anbefales ikke som førstevalg, da dokumentation for effekt af langtidsvirkende inhalerede bronkodilatatorer og inhalationssteroider er bedre. Dornase alfa anvendes udelukkende ved cystisk fibrose. 

Referencer

2985. Zheng JP, Wen FQ, Bai CX et al. Twice daily N-acetylcysteine 600 mg for exacerba-tions of chronic obstructive pulmonary disease (PANTHEON): a randomised, double-blind placebo-controlled trial. Lancet Respir Med. 2014; 2(3):187-94, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24621680 (Lokaliseret 20. januar 2017)

 

2986. Wilkinson M, Sugumar K, Milan SJ et al. Mucolytics for bronchiectasis. Cochrane Database Syst Rev. 2014; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24789119 (Lokaliseret 20. januar 2017)

 

259. Poole PJ, Black PN, Cates CJ. Mucolytic agents for chronic bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895919 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 

504. Smith S, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in ambulatory settings. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895922 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...