Midler mod parasitære infektioner

P02D

Revideret: 20.04.2018

Disse midler er ikke markedsført, men patienten kan henvises til en af de infektionsmedicinske afdelinger, som har en stående tilladelse til ordination af midlerne. 

 

De vigtigste midler og indikationer er følgende: 

Albendazol

Echinococcose, giardiasis, strongyloidiasis, cysticercose og larva migrans. Alternativt middel til behandling af recidiverende Enterobius infektion. Se endvidere Albendazol

Benznidazol

Trypanosoma cruzi (Chagas sygdom).  

Diloxanide furoat

Entamoeba histolytica infektion, bærerstadie. 

Ivermectin

Filariasis (inkl. onchocerciasis), strongyloidiasis og larva migrans. 

Praziquantel

Schistosomiasis og andre trematodeinfektioner, cestodeinfektioner (bændelorme) inkl. cysticerose. 

Thiabendazol

Strongyloidiasis og larva migrans. 

Nifurtimox

Trypanosoma cruzi (Chagas sygdom). 

Nitazoxanid

Cryptosporidiose, Giardiasis, Entamoeba histolytica og Trichomonas vaginalis-infektioner. 

Tinidazol

Giardiasis, Entamoeba histolytica og Trichomonas vaginalis-infektioner.  


Præparaterne er ikke markedsførte i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek:

Albendazol (Zentel) (2295) (2296) GlaxoSmithKline
Ascaris, Necator og Anchylostoma (spolorm og hageorm): 400 mg som enkeltdosis.
Echinococcus granulosis (hydatidose): 400 mg 2 gange daglig fra 1 måned før til og med 1 måned efter kirurgisk indgreb på Echinococcyste (Specialistopgave).
Trichuris trichiura (piskeorm): 600-800 mg 1 gang dgl. i 3 dage.
Lymfatisk filariasis: 400 mg 1 gang årligt (kombineret med ivermectin). 

Giardiasis recidiv: 400 mg 2 gange daglig i 5-7 dage. 

Enterobius vermicularis (Børneorm) til piger med recidiverende børneorm til behandling af vaginalt reservoir. 400 mg 1 gang ugentlig i 6 uger. 

Trichinella spiralis: 400 mg 2 gange daglig i 8-14 dage. 

 

Benznidazol 

Trypanosoma cruzi (Chagas sygdom):  

Voksne: 5-7 mg/kg legemsvægt/dag fordelt på 2 doser i 60 dage 

Børn & lt; 12 år: 10 mg/kg legemsvægt/dag fordelt på 2 doser i 60 dage 

 

Diloxanide furoat 

Entamoeba histolytica infektion: 500 mg 3 gange dagligt i 10 dage 


Ivermectin (Stromectol) MSD
Dispenseringsform: Tabletter 3 mg.
Lymfatisk filariasis: 200 mikrogram pr. kg legemsvægt 1 gang årligt (kombineret med albendazol 400 mg).
Strongyloidiasis: 150-200 mikrogram pr. kg legemsvægt som enkeltdosis gentaget efter 2 uger.
Ascaris, Trichuris og Enterobius: 150-200 mikrogram pr. kg legemsvægt som enkeltdosis gentaget efter 2 uger.
Kutan larva migrans: 150-200 mikrogram pr. kg legemsvægt som enkeltdosis. 

 

Miltefosin (Impavido) 

Dispenseringsform: Tabletter 50 mg. 

Kutan leishmaniasis: 50 mg 2 gange daglig i 28 dage.

Niclosamid (Yomesan) Bayer
Dispenseringsform: Tabletter.
Diphyllobothrium latum, Taenia saginata, T. solium: Voksne. 2 g som engangsdosis.
Børn 35-45 kg: 1,5 g som engangsdosis.
Børn 11-34 kg. 1 g som engangsdosis.
Hymenolepis nana og H. diminuta.
Voksne og børn > 45 kg.
2 g 1 gang daglig i 7 dage.
Børn 35-45 kg. 1,5 g som enkeltdosis dag 1, herefter 1 g daglig i 6 dage.
Børn 11-34 kg. 1 g som enkeltdosis dag 1, herefter 0,5 g 1 gang daglig i 6 dage. 

 

Paromomycin (Humatin) 

Paromomycin er et aminoglycosid isoleret fra Streptomyces. Paromomycin absorberes stort set ikke fra mavetarmkanalen. 

Behandling af cyster af Entamoeba histolytica: 25-35 mg/kg legemsvægt fordelt på 3 doser daglig i 10 dage. 

Paromomycin 15% som creme er vist at være effektiv til behandling af kutan leishmaniasis forårsaget af L. major.

Praziquantel (Droncit Vet) Bayer.
Dispenseringsform: Tabletter.
Schistosoma haematobium og S. mansoni: 40 mg/kg legemsvægt som engangsdosis.
S. japonicum: 60 mg/kg legemsvægt fordelt på 2 doser med mindst 4 timers mellemrum.
Diphyllobotrium latum og Hymenolepis nana: 25 mg/kg legemsvægt som engangsdosis.
Taenia saginata og T. solium: 10-20 mg/kg legemsvægt som engangsdosis.
Trematoder (andre ikter) - undtagen Fasciolaspp: 25 mg/kg legemsvægt 3 gange daglig i 2 dage.

Thiabendazol (Mintezol) MSD
Dispenseringsform: Tyggetabletter 500 mg
Trichinella spiralis: 50 mg/kg legemsvægt fordelt på 2 daglige doser i 5 dage. Albendazol bør være førstevalgsbehandling.
Virker også mod Strongyloides og kutan larva migrans, men ivermectin er førstevalg.

Nifurtimox (Lampit) Bayer
Dispenseringsform: Tabletter.
Trypanosoma cruzi (Chagas sygdom):
Voksne. 8-10 mg/kg legemsvægt fordelt på 3 doser i døgnet i 3-4 måneder.
Børn 11-17 år. 12,5-15 mg/kg legemsvægt fordelt på 3 doser i døgnet i 3 måneder.
Børn ≤ 10 år. 15- 20 mg/kg legemsvægt fordelt på 3 doser i døgnet i 3 måneder.
Kan også anvendes til behandling af Trypanosoma gambiense og T. rhodesiense (sovesyge) i kombination med eflornithin.

Nitazoxanid (Alinia) Romark Laboratories
Dispenseringsform: Tabletter og oral suspension.
Giardia, Cryptosporidia, Entamoeba histolytica og Trichomonas vaginalis:
Voksne og børn ≥ 12 år. 500 mg 2 gange daglig i 3-7 dage afhængig af infektion.
Børn 4-11 år. 200 mg 2 gange daglig i 7 dage.
Børn 1-3 år. 100 mg 2 gange daglig i 7 dage.
Nitazoxanid er også virksomt mod helminter som fx Ascaris lumbricoides, Hymenolepis nana og Trichuris trichiura, hvor det er fundet at have samme virkning som andre lægemidler. 

 

Nitazoxanid administreret som suspension henholdsvis tabletter er ikke bioækvivalente, idet suspensionen giver plasmakoncentrationer på ca. 70% af nitazoxanid administreret som tabletter. Plasmakoncentrationen fordobles, når nitazoxanid administreres i forbindelse med et måltid. 

Nitazoxanid er ikke undersøgt hos patienter med nedsat lever- og nyrefunktion. 

Potentielle bivirkninger er undersøgt hos 1.628 patienter, og 6,7% rapporterede abdominalsmerter, 4,3% diarré, 3,1% hovedpine og 3,1% kvalme. Forekomsten af disse symptomer var ikke forskellige fra symptomer rapporteret fra studiernes kontrolgrupper. 

Nitazoxanid er undersøgt hos 613 pædiatriske patienter, og de rapporterede bivirkninger adskilte sig ikke fra kontrolgruppen, og ingen ophørte behandlingen pga. mistænkte bivirkninger. 

Referencer

2295. Venkatesan P. Albendazole. J Antimicrob Chemother. 1998; 41(2):145-7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9533454 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 

2296. Grayson ML, Cosgrove SE, Crowie S et al. Kucers' The Use of Antibiotics - A Clinical Review of Antibacterial, Antifungal and Antiviral Drugs. CRC Press. 2018; Seventh Edition, https://www.crcpress.com/Kucers-The-Use-of-Antibiotics-A-Clinical-Review-of-Antibacterial-Antifungal/Grayson-Cosgrove-Crowe-Hope-McCarthy-Mills-Mouton-Pater-son/p/book/9781498747950 (Lokaliseret 10. april 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...