COMT-hæmmere

N04BX

Revideret: 27.05.2020

Catechol-O-methyltransferase (COMT) omdanner levodopa til den inaktive metabolit 3-O-methyldopa. Denne metabolisering er medvirkende til koncentrationssvingninger af levodopa i plasma.
COMT-hæmmerne entacapon og tolcapon øger biotilgængeligheden af levodopa. Enkeltdosisundersøgelser har vist, at COMT-hæmmere reducerer dannelsen af 3-O-methyldopa kraftigt. Tmax og den maksimale plasmakoncentration for levodopa (Cmax) ændres ikke, men plasmahalveringstiden forlænges.  

 

Med flere dagsdoser af levodopa vil Cmax ofte øges, hvilket kan øge mængden af dyskinesier og andre bivirkninger af levodopa. Dette er baggrunden for, at levodopa-doseringen oftest bør reduceres med 10-25%, når behandling med COMT-hæmmere startes, især ved behandling med tolcapon.  

Ved seponering af COMT-hæmmer-behandling må doseringen af levodopa tilsvarende oftest øges til niveauet inden behandlingens start. 

 

For yderligere oplysninger om behandling af parkinsonisme, se antiparkinsonmidler

Behandlingsvejledning

Kontrollerede forsøg med COMT-hæmmere i kombination med levodopa + decarboxylasehæmmer har vist, at den kliniske virkningsvarighed af levodopa forlænges signifikant. Entacapon kan forlænge den daglige on-tid med ca. 1,2 timer og tolcapon med ca. 2 timer. Vedrørende behandlingseffekten, se (267). Entacapon er fundet sikkert i terapeutiske doser. 

 

Tolcapon, som har kraftigere COMT-hæmmende effekt end entacapon, er registreret med den klausul, at behandlingen kun indledes, hvis en primær behandling med entacapon enten ikke tåles eller er fundet utilstrækkelig. Endvidere skal levertransaminaser monitoreres før og under tolcaponbehandling, og tolcapon skal seponeres ved transaminaseværdier over normalgrænsen. Endelig skal tolcapon seponeres, hvis der ikke er set væsentlig klinisk bedring efter 3 ugers behandling. 

Præparatvalg

Entacapon er førstevalgspræparat. Hvis entacapon ikke tåles eller er uden virkning, kan tolcapon forsøges under kontrol af levertallene som beskrevet under præparatet. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Indholdsstoffer  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion  

Entacapon 

Nej 

Ja 

Tolcapon 

Nej 

Ja 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Entacapon Comtess®
Orion Pharma
tabletter  200 mg 100 stk.   56,70
Entacapon Entacapone "Mylan"
Mylan
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk.   9,27
Entacapon Entacapone "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk.   11,52
Entacapon Entacapone "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk. (2care4)   9,70
Tolcapon Tasmar®
Mylan
Udgået 13.07.2020
filmovertrukne tabletter  100 mg 100 stk. (Haemato)  
Tolcapon Tasmar®
Mylan
Udgået 13.07.2020
filmovertrukne tabletter  100 mg 100 stk. (Paranova)  

Referencer

4674. Fox SH, Katzenschlager R, Lim SY et al. International Parkinson and movement disorder society evidence-based medicine review: Update on treatments for the motor symptoms of Parkinson's disease. Mov Disord. 2018; 33:1248-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29570866 (Lokaliseret 12. august 2019)

 

3550. Müllet T. Catechol-O-methyltransferase inhibitors in Parkinson's disease. Drugs. 2015; 75(2):157-74, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25559423 (Lokaliseret 11. april 2018)

 

267. No authors listed. Management of Parkinson's disease: an evidence-based review. Mov Disord. 2002; 17(4):1-166, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12211134 (Lokaliseret 24. maj 2016)

 

624. Olanow CW. Tolcapone and hepatotoxic effet. Tasmar Advisory Panel. Arch Neurol. 2000; 57(2):263-7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10681087 (Lokaliseret 24. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...