Laksantia

A06A

Revideret: 19.09.2018

Laksantia virker ved at ændre tarmindholdets sammensætning og volumen samt ved at påvirke tarmmotorikken og salt- og vandtransporten gennem tarmvæggen. 

Inddeling af laksantia

Laksantia kan inddeles efter virkemåde: 

Laksantia grupperet efter virkemåde  

 

Indholdsstof  

Præparater  

Peristaltikfremmende laksantia 

Bisacodyl 

Dulcolax® 

Toilax® 

Natriumpicosulfat 

Actilax 

Laxoberal® 

Komb. 

Citrafleet 

Picoprep 

Osmotisk virkende laksantia 

Lactulose 

Lactulose "MIP" 

Lactulose "Orifarm" 

Medilax® 

Magnesiumoxid 

Magnesia "DAK" 

Magnesia "medic" 

Komb. 

Lacrofarm® Junior 

Movicol®
Moviprep®
Moxalole® 

Phosphoral 

Laksantia med lokal virkning i rectum 

Glycerol 

Glycerol "OBA" 

Komb. 

Cleenema Klar-til-brug 

Cleen Klar-til-brug 

Fosfat "SAD"
Glyoktyl®
Klyx® 

Microlax® 

Opioidantagonister 

Methylnaltrexon 

Naloxegol 

Relistor® 

Moventig 

Serotoninagonister 

Prucaloprid 

Resolor® 

GC-C-receptoragonister 

Linaclotid 

Constella 

 

Virkning af laksantia

Peristaltikfremmende laksantia stimulerer tarmens peristaltik ved dels at hæmme absorptionen af salt og vand, dels at øge sekretionen af salt og vand. 

 

Hovedvirkningen af osmotisk virkende laksantia er at øge tarmindholdets volumen, hvorved peristaltikken stimuleres. Dette medfører, at salt- og vandsekretionen i colon øges, hvorved fæces bliver løsere. 

Elektrolytopløsninger, der er tilsat ikke-absorberbare macrogoler, virker ved deres osmotiske effekt lakserende. Elektrolytopløsningerne er sammensat således, at der ikke tabes salte eller vand fra kroppen. Præparaterne anvendes ved kronisk obstipation og i forbindelse med udrensning før endoskopisk undersøgelse af colon. 


Laksantia med lokal virkning i rectum virker dels blødgørende på fæces, dels ved at fremkalde defækationsrefleks. 


Opioidantagonisten methylnaltrexon, der er en såkaldt perifert virkende selektiv µ-receptor-opioidantagonist, reducerer opioiders obstiperende virkning uden at hæmme den opioid-medierede analgetiske effekt. Methylnaltrexon bør kun anvendes til patienter med fremskreden sygdom. 

 

Serotoninagonisten prucaloprid, der er en selektiv serotonin (5-HT4)-receptoragonist, stimulerer den gastro-intestinale motilitet og inducerer migrerende kontraktioner i tarmen. 

 

Guanylatcyclase (GC)-C-receptoragonisten linaclotid stimulerer tarmens sekretion og giver en nedsættelse af colontransittiden. 


Overdreven og langvarig brug af kraftigt virkende laksantia indebærer risiko for dehydrering og hypokaliæmi. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Laksantia indeholdende magnesiumoxid er kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.). Methylnatrexon er kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 

Kontraindikationer

  • Nedsat nyre - og/eller leverfunktion, se ovenfor.
  • Mht. øvrige kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser.

Tilskud

Enkelttilskud til laksantia vil normalt kunne imødekommes til: 

  • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
  • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apoplexia cerebri
  • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
  • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling.
  • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

 

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg.  

 
 
Gå til toppen af siden...