α-blokerende midler mod prostatahyperplasi

C02CA, G04CA

Revideret: 01.07.2019

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Alfuzosin Alfuzosin "Orifarm"
Parallelimport
depottabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,19
Alfuzosin Alfuzosin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 90 stk. (blister)   3,09
Alfuzosin Alfuzosin "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  10 mg 30 stk. (blister)   0,96
Alfuzosin Alfuzosin "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  10 mg 90 stk. (blister)   0,42
Alfuzosin Alfuzosin "Sandoz"
Sandoz
depottabletter  10 mg 30 stk. (blister)  
Alfuzosin Alfuzosin "Sandoz"
Sandoz
depottabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,41
Alfuzosin Alfuzosin "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,13
Alfuzosin Alfuzosin "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  10 mg 90 stk. (blister)   0,48
Alfuzosin Alfuzosin "Teva"
TEVA
depottabletter  10 mg 90 stk. (blister)   0,41
Alfuzosin Bundisarin
Amneal
depottabletter  10 mg 30 stk. (blister)  
Alfuzosin Bundisarin
Amneal
depottabletter  10 mg 90 stk. (blister)   0,42
Doxazosin Carduran® Retard
Pfizer
depottabletter  4 mg 100 stk. (blister)   6,60
Doxazosin Doxablox
Parallelimport
depottabletter  4 mg 28 stk. (blister)   10,86
Doxazosin Doxazosin "Orifarm"
Orifarm Generics
depottabletter  4 mg 98 stk. (blister)   2,32
Doxazosin Doxazosin "Sandoz"
Sandoz
depottabletter  4 mg 30 stk. (blister)   11,83
Doxazosin Doxazosin "Sandoz"
Sandoz
depottabletter  4 mg 100 stk. (blister)   3,39
Doxazosin Doxazosin "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  4 mg 30 stk. (blister)   10,98
Doxazosin Doxazosin "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  4 mg 100 stk. (blister)   2,93
Terazosin Hytrin
Parallelimport
tabletter  2 mg 98 stk. (blister)   6,76
Terazosin Hytrin
Parallelimport
tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   4,16
Tamsulosin Miktosan®
Sandoz
kapsler med modificeret udløsning  0,4 mg 30 stk. (blister)   0,99
Tamsulosin Miktosan®
Sandoz
kapsler med modificeret udløsning  0,4 mg 100 stk. (blister)   0,42
Tamsulosin Omnic®
Astellas Pharma
kapsler med modificeret udløsning  0,4 mg 30 stk.   10,19
Tamsulosin Omnic®
Astellas Pharma
kapsler med modificeret udløsning  0,4 mg 90 stk.   8,87
Tamsulosin Omnistad
STADA Nordic
kapsler med modificeret udløsning  0,4 mg 30 stk. (blister)   1,02
Tamsulosin Omnistad
STADA Nordic
kapsler med modificeret udløsning  0,4 mg 100 stk. (blister)   0,46
Alfuzosin Prostazosin
TEVA
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 30 stk. (blister)   6,96
Alfuzosin Prostazosin
TEVA
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 90 stk. (blister)   4,17
Terazosin Sinalfa®
Amdipharm
tabletter  2 mg 28 stk. (blister)   9,96
Terazosin Sinalfa®
Amdipharm
tabletter  2 mg 98 stk. (blister)   5,01
Terazosin Sinalfa®
Amdipharm
tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   2,89
Tamsulosin Tamsulosin "Teva"
TEVA
kapsler med modificeret udløsning  0,4 mg 30 stk. (blister)   1,03
Tamsulosin Tamsulosin "Teva"
TEVA
kapsler med modificeret udløsning  0,4 mg 100 stk. (blister)   0,41
Tamsulosin Tamsulosinhydrochlorid "2care4"
Parallelimport
Udgået 15.07.2019
depotkapsler  0,4 mg 100 stk. (blister)  
Tamsulosin Tamsunic
2care4 Generics
kapsler med modificeret udløsning  0,4 mg 30 stk. (blister)   1,09
Tamsulosin Tamsunic
2care4 Generics
kapsler med modificeret udløsning  0,4 mg 100 stk. (blister)   0,47
Alfuzosin Xatral®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 90 stk. (blister)   3,09
 
 
Gå til toppen af siden...