FDA opdaterer bivirkningerne ved statiner

Publiceret: 14.03.2012

På foranledning af en gennemgang af studier og bivirkningsindberetninger har de amerikanske lægemiddelmyndigheder (FDA) opdateret bl.a. deres informationer om bivirkningerne ved statinbehandling.
 

Opdateringen drejer sig om kognitive bivirkninger som hukommensesbesvær og konfusion samt bivirkninger relateret til øget glukose i blodet. 

Det er stadig FDA's opfattelse, at fordelene ved statinbehandling opvejer risikoen for bivirkninger.

Du kan læse mere om FDA's opdatering her: www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm293101.htm