Nye tilskudsregler til osteoporosemidler

Publiceret: 02.03.2012

Sundhedsstyrelsen informerer om, at der ydes klausuleret tilskud til alendronat til patienter med lavenergifraktur i hofte, og at kriterier for enkelttilskud til øvrige osteoporosemidler end alendronat ændres. Disse ændringer medfører, at det bliver nemmere at ordinere lægemidler med alendronat til patienter med lavenergifraktur i hoften. For andre patienter, der behandles med alendronat, gælder stadig, at der skal ansøges om enkelttilskud som hidtil.  

   

Sværere at ordinere øvrige osteoporosemidler  

Fra den 5. marts 2012 vil der kun gives bevilling af enkelttilskud til de øvrige osteoporosemidler, hvis patienten ikke kan anvende alendronat. Det gælder dog ikke for lægemidler, der indeholder teriparatid og parathyroideahormon, hvor de vejledende kriterier for enkelttilskud ikke ændres, skriver Sundhedsstyrelsen og forklarer, at "baggrunden for de ændrede kriterier for enkelttilskud er de store prisforskelle mellem de forskellige lægemidler, hvor tilskudsprisen for alendronat er langt den laveste". Af samme grund bevilges pr. 5. marts 2012 heller ikke nye enkelttilskud til lægemidler, der indeholder alendronat og D-vitamin. 

  

Hvis en patient allerede har en bevilling af enkelttilskud til et af de øvrige lægemidler, vil den fortsat gælde.  

  

Læs hele nyheden Ændrede kriterier for enkelttilskud til øvrige osteoporosemidler end alendronat på Sundhedsstyrelsens (Lægemiddelstyrelsens) hjemmeside. 

 

Læs mere om lægemiddelgruppen bisfosfonater