Brugerbetaling på fertilitetsmedicin afskaffes

Publiceret: 22.12.2011

Fra den 1. januar 2012 har regeringen afskaffet den øgede egenbetaling på fertilitetsmedicin, som blev indført den 1. januar 2011. 

  

Tilskuddet til fertilitetsmedicin vil fra den 1. januar igen blive beregnet efter de almindelige medicintilskudsregler, som al anden tilskudsberettiget medicin. Det betyder, at der kun er én saldo i Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR), da begreberne CTR-A og CTR-B vil forsvinde fra 1. januar 2012. 

  

Samtidig bliver det igen muligt for lægen at ansøge Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud, hvis patienten har store udgifter til fertilitetsmedicin. Med en bevilling af kronikertilskud udgør den årlige egenbetaling til tilskudsberettiget medicin maksimalt 3.655 kr. (2012-niveau).  

  

Læs mere i Lægemiddelstyrelsen (Egenbetaling på fertilitetsmedicin) fra Lægemiddelstyrelsen.